Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Udgivet
7 juli 2014
pdf
Formater
Executive summary in 24 languages
Hent

Resumé

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur inRead more

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  99
  Referencenr.: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Katalognr.: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

  Formater

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  ef14191
  Catalogue info

  Drivkræfter bag den nylige polarisering i beskæftigelsen og jobkvalitet i Europa: European Jobs Monitor 2014

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  Denne rapport indeholder en detaljeret beskrivelse af den seneste udvikling i beskæftigelsesstrukturen i medlemsstaterne og på europæisk plan og ser på de vigtigste sektorer og jobtyper, der har bidraget til jobvækst og jobskabelse. I 2011-2013 skete den største nettojobtilbagegang således stadig på mellemløns- og lavtlønsområdet inden for byggeri og produktion. Der var fortsat vækst i beskæftigelsen i højtlønnede, højtkvalificerede job, og videnintensive tjenesteydelser er den største kilde til denne vækst. Rapporten gennemgår også nogle af de sandsynlige drivkræfter bag den ændrede beskæftigelsesstruktur, såsom teknologiske forandringer, globalisering og arbejdsmarkedsinstitutioner.


  Kan downloades på 24 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar