Access to healthcare in times of crisis

Report
Udgivet
31 oktober 2014
pdf
Formater
Executive summary in 24 languages
Hent

Resumé

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access toRead more

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households. This report identifies the groups most likely to face barriers to healthcare as a consequence of the crisis, including a number of new groups that have been generally overlooked by policymakers. It suggests a range of policy pointers, including the need to consider mitigating measures in tandem with policy reform, and suggests policymakers and service providers might consider reviewing crisis responses once financial pressures on EU Member States begin to ease: they may consider, in particular: investing more in working conditions of healthcare staff, apart from salaries, as an effective option to tackle staff shortages; developing alternative care infrastructures to nursing homes and hospital care; making investments in the short run (in ICT, self-help facilities, home care and ambulatory care) to free up resources in the longer term. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  76
  Referencenr.: 
  EF1442
  ISBN: 
  978-92-897-1215-6
  Katalognr.: 
  TJ-01-14-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/70615
  Catalogue info

  Access to healthcare in times of crisis

  In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households.

  Formater

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  EF14421
  Catalogue info

  Adgang til sundhedsydelser i krisetider

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  I kølvandet på den økonomiske og finansielle krise har mange europæiske regeringer skåret ned på udgifterne til sundhedsydelser. Samtidig har arbejdsløshed, økonomiske vanskeligheder og reduceret forebyggelse øget behovet for visse sundhedsydelser, mens faldende disponible indkomster har gjort det vanskeligere for mange husstande i EU at få adgang til sundhedsydelser. I denne rapport identificeres de grupper, som mest sandsynligt vil stå over for barrierer i sundhedssektoren som følge af krisen, herunder en række nye grupper, som generelt er blevet overset af de politiske beslutningstagere. Rapporten indeholder en række politiske anbefalinger, herunder behovet for at overveje afbødende foranstaltninger sammen med politiske reformer, og der fremsættes forslag om, at de politiske beslutningstagere og tjenesteudbyderne overvejer at gennemgå krisereaktionerne, når de finansielle pres på EU-medlemsstaterne begynder at lette.

  Kan downloades på 24 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar