Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Udgivet
14 november 2014
Formater
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. An executive summary is available.

 • Report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1447
  ISBN: 
  978-92-897-1230-9
  Catalogue: 
  TJ-04-14-758-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74521
  Catalogue info

  Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

  As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14471
  Catalogue info

  Udvikling af en landetypologi med henblik på analyse af livskvaliteten i Europa

  Authors: 
  Eurofound

  I takt med at Den Europæiske Union vokser i størrelse og mangfoldighed, bliver det en større og større udfordring at sammenfatte indvirkningen af statslige tiltag på borgernes liv. Én måde at håndtere dette problem på er at gruppere landene efter de karakteristika, der er relevante for livskvaliteten. I denne rapport redegøres der for en landetypologi, der fokuserer på livskvalitet som et flerdimensionelt koncept. Den bygger på a) en gennemgang af litteraturen om landegrupper, b) en empirisk klyngeanalyse af indikatorer på makroniveau for statens kapacitet og indsats og c) en analyse af data om livskvalitet fra den europæiske undersøgelse af livskvalitet fra 2012. I rapporten redegøres der for en typologi for de 34 lande, der indgår i denne undersøgelse (de 28 EU-medlemsstater samt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Kosovo, Montenegro, Serbien og Tyrkiet).Navnlig på grundlag af en sammenfatning af litteraturen anbefales der et system bestående af otte grupper, der kan underinddeles i fem eller tre grupper afhængig af kravene i analysen.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar