Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Opdateret
31 marts 2014
Udgivet
26 marts 2014
pdf
Formater

Resumé

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to unRead more
The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  80
  Referencenr.: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Katalognr.: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

  Formater

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  ef13891
  Catalogue info

  Livskvalitet i Europa: Familierne og den økonomiske krise

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  Den økonomiske krise har ændret millioner af europæiske borgeres liv. Men hvordan har den påvirket familier med børn? Børn er i større risiko for fattigdom og social udstødelse end befolkningen generelt i langt størstedelen af EU-landene; det er derfor vigtigt at forstå, hvordan krisen har påvirket de husstande, som disse børn vokser op i. I denne rapport beskrives den ændrede livskvalitet i EU for forskellige typer af familier med børn, og deres levestandard og sociale situation sammenlignes. I rapporten opdeles EU-medlemsstaterne i fire kategorier på grundlag af, om deres familiepolitikker er fleksible eller ej. Der ses også nærmere på potentielle mønstre, som kan relateres til forskellige familiepolitiske tilgange. De temaer, der fremgår af resultaterne, er de særlige udfordringer, som enlige forældre står over for, de større problemer, som arbejdsløse familier har haft siden krisens begyndelse, og den øgede konflikt, som forældre oplever, når de søger at forene deres arbejds- og familieliv.  Download PDF: DA (pdf 40.86 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar