Pay in Europe in the 21st century

Report
Udgivet
13 april 2014
pdf
Formater

Resumé

 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the EuRead more
 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  188
  Referencenr.: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Katalognr.: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

  Formater

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  ef13881
  Catalogue info

  Lønninger i Europa i det 21. århundrede

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  Spørgsmålet om lønninger har tiltrukket sig særlig opmærksomhed på europæisk plan siden begyndelsen af den økonomiske krise, og spørgsmålet om lønfastsættelsesmekanismer er blevet bragt ind i diskussionen. Lønforhandlingssystemerne har generelt været forholdsvis stabile; de væsentligste ændringer har imidlertid fundet sted i de medlemsstater, der har været hårdest ramt af den økonomiske nedgang. Denne rapport indeholder komparative tidsserier om lønforhandlingsresultater i EU-medlemsstaterne og Norge. I rapporten fremlægges og analyseres lønudviklingen på baggrund af forskellige lønforhandlingssystemer, og der ses nærmere på forbindelsen mellem løn- og produktivitetsudvikling (med hensyn til nominelle og faktiske enhedslønomkostninger). Den undersøger endvidere de mulige konsekvenser af en hypotetisk fælles europæisk mindstelønspolitik og anslår antallet og typerne af arbejdstagere, der potentielt berøres i forskellige lande.  Download PDF: DA (pdf 42.59 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar