Collective bargaining in Europe in the 21st century

Report
Udgivet
4 november 2015
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2Read more

Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis. This report sets out to map developments in all major aspects of collective bargaining (apart from pay and working time, which have been analysed separately by Eurofound) over the past 15 years. In doing so, it aims to distinguish long-term trends and to identify changes brought on by the crisis. It also aims to identify the directions collective bargaining is likely to take in the coming years. The study finds a common and strong trend of convergence across the EU towards decentralisation and more flexibility in collective bargaining processes, but with significant asymmetries in the timing and pace of change. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  84
  Referencenr.: 
  EF1548
  ISBN: 
  978-92-897-1406-8
  Katalognr.: 
  TJ-02-15-697-EN-N
  DOI: 
  10.2806/135652
  Catalogue info

  Collective bargaining in Europe in the 21st century

  Collective bargaining systems in the EU have undergone a steady change since the end of the 1990s. But as businesses across Europe struggle to respond to intensifying global competition, pressure from employers for greater flexibility in collective bargaining is increasing, especially since the 2008 economic crisis.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF15481
  Catalogue info

  Kollektive forhandlinger i Europa i det 21. århundrede

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  De kollektive forhandlingssystemer i EU har undergået stadige forandringer siden slutningen af 1990'erne. Men i lyset af, at virksomheder i hele Europa kæmper for at tackle en stadig mere intens global konkurrence, er der kommet et større pres fra arbejdsgivere om større fleksibilitet i forbindelse med de kollektive forhandlinger, navnlig siden den økonomiske krise i 2008. Formålet med denne rapport er at kortlægge udviklingerne inden for alle vigtige aspekter af kollektive forhandlinger (bortset fra lønninger og arbejdstid, som er blevet analyseret særskilt af Eurofound) i de seneste 15 år. Den tilsigter herved at vise langsigtede tendenser og identificere ændringer som følge af krisen. Den tilsigter også at identificere de retninger, hvori de kollektive forhandlinger kan forventes at gå i de kommende år. Undersøgelsen finder en fælles og stærk tendens til konvergens i hele EU hen imod decentralisering og mere fleksibilitet i de kollektive forhandlinger, men med betydelige asymmetrier i tidspunktet for og tempoet i ændringerne.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar