Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Opdateret
10 december 2015
Udgivet
10 december 2015
Formater
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15581
  Catalogue info

  Udfordringer ved koordineringen af politikken for tredjelandsstatsborgere

  Authors: 
  Eurofound

  Indvandring er et vigtigt politisk emne på nationalt og europæisk plan. Selv om indvandring behandles udførligt i specifikke bestemmelser, opfattes de migrationsrelaterede politikkers overordnede struktur som en udfordring. I de seneste måneder har den betydelige tilstrømning af flygtninge grundlæggende ændret situationen i Europa. De fleste lande har kæmpet med, hvordan de på en overordnet og koordineret måde kan reagere på asylansøgernes umiddelbare behov og samtidig tage hensyn til det mere langsigtede integrationsspørgsmål. Det er også blevet klart for alle parter, at de aktuelle udfordringer i form af arbejdskraftmangel og demografiske forandringer har en permanent karakter og også kræver omfattende politikker. Rapporten har fokus på tredjelandsstatsborgere og ser nærmere på, hvordan politikker vedrørende migration, arbejdsmarked og integration koordineres. Det undersøges, hvordan politikkoordinering fungerer i praksis, med fokus på arbejdsmarkedsparterne og initiativer på lokalt plan.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar