Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

Report
Udgivet
10 december 2015
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent
Forfatter(e): 
Fóti, Klára

Resumé

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This reseRead more

Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services. This research project aimed to examine the extent to which mobile citizens from the central and eastern European Member States (the EU10) take up benefits and services in nine host countries. It also provides a demographic and socioeconomic profile of EU10 mobile citizens and identifies initiatives aimed at integrating them in the host countries and providing them with access to benefits and services. The main finding of the report is that overall take-up of welfare benefits and services by EU10 citizens is lower than that of the native population of the host country, especially social housing and pensions. However, their take-up of certain specific benefits, mainly employment-related benefits (unemployment and in-work benefit), is higher. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Referencenr.: 
  EF1546
  ISBN: 
  978-92-897-1400-6
  Katalognr.: 
  TJ-01-15-559-EN-C
  DOI: 
  10.2806/145049
  Catalogue info

  Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services

  Forfatter(e): 
  Fóti, Klára

  Freedom of movement across Member States is one of the core values of the European Union and is closely linked to European citizenship. There is, however, a heated debate in many of the host Member States about the impact of the rising inflow of mobile citizens on their public services.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF15461
  Catalogue info

  Den sociale dimension af mobiliteten inden for EU: konsekvenser for de offentlige tjenester

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Borgernes fri bevægelighed på tværs af medlemsstaterne er en af kerneværdierne i Den Europæiske Union og er tæt forbundet med det europæiske medborgerskab. Der er dog en ophedet debat i mange af værtsmedlemsstaterne om konsekvenserne af den øgede tilstrømning af migranter for deres offentlige tjenester. Formålet med dette forskningsprojekt var at undersøge, i hvilket omfang mobile borgere fra de central- og østeuropæiske medlemsstater (EU10) modtager velfærdsydelser og tjenester i ni værtslande. Den tegner også en demografisk og socioøkonomisk profil af de mobile EU10-borgere og kortlægger initiativer til at integrere dem i værtslandene og give dem adgang til velfærdsydelser og tjenester. Den vigtigste konklusion i rapporten er, at EU10-borgere generelt modtager færre velfærdsydelser og tjenester i værtslandene end landenes egne indbyggere, navnlig i henseende til sociale boliger og pensioner. De modtager dog i højere grad en række specifikke ydelser, primært beskæftigelsesrelaterede ydelser (arbejdsløshedsunderstøttelse og ydelser forbeholdt personer i beskæftigelse).

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar