Job tenure in turbulent times

Report
Opdateret
16 juli 2015
Udgivet
15 juli 2015
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to diffRead more

This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to different sociodemographic and job characteristics (gender, age, skill level, permanent and temporary employment, occupation and economic sector), examining in particular how tenure evolved before and during the economic and financial crisis. The link between job tenure and earnings was also investigated. Although the descriptive evidence did not reveal a decline in mean tenure or a decline in the relative importance of long-term employment relationships, analyses controlling for certain sociodemographic and job characteristics provided some evidence of an underlying trend of declining average tenure in EU Member States. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  112
  Referencenr.: 
  EF1524
  ISBN: 
  978-92-897-1385-6
  DOI: 
  10.2806/420768
  Catalogue info

  Job tenure in turbulent times

  This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to different sociodemographic and job characteristics (gender, age, skill level, permanent and temporary employment, occupation and economic sector), examining in particular how tenure evolved before and during the economic and financial crisis.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF15241
  Catalogue info

  Jobvarighed i en turbulent tid

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Rapporten beskriver resultaterne af en undersøgelse af ændringerne i jobvarigheden mellem 2002 og 2012 i EU. I undersøgelsen så man både på ændringerne i den gennemsnitlige jobvarighed og på fordelingen mellem kort og lang jobvarighed i EU og i de enkelte medlemsstater. Man undersøgte også forskellene i jobvarigheden alt efter de forskellige sociodemografiske karakteristika og jobkarakteristika (køn, alder, kompetenceniveau, fast og midlertidig ansættelse, beskæftigelse og økonomisk sektor), og navnlig hvordan jobvarigheden udviklede sig før og under den økonomiske og finansielle krise. Sammenhængen mellem jobvarighed og løn indgik ligeledes i undersøgelsen. Selv om dokumentationen ikke viste et fald i den gennemsnitlige jobvarighed eller en nedgang i det relative omfang af langvarige ansættelsesforhold, gav analyser af visse sociodemografiske karakteristika og jobkarakteristika en vis dokumentation for en underliggende tendens til en faldende gennemsnitlig jobvarighed i EU's medlemsstater.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar