Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

Report
Udgivet
17 september 2015
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas Read more

This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care. The findings show that in the two countries with long-established welfare systems (Sweden and the UK), the key factor driving governments to expand the role of the private sector has been the expectation of gains in quality and efficiency. In the countries with less-extensive welfare services (Lithuania and Spain), budgetary constraints have been the key driver. The report finds that greater private sector involvement in the provision of public services often leads to less equitable access and that quality-related outcomes can be mixed. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  86
  Referencenr.: 
  Ef1538
  ISBN: 
  978-92-897-1390-0
  Katalognr.: 
  TJ-02-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/3787
  Catalogue info

  Delivering public services: A greater role for the private sector? An exploratory study in four countries

  This report explores the growing role of the private sector in the provision of public services in the EU. The research is based on sector-specific case studies carried out in Lithuania, Spain, Sweden and the UK. It focuses specifically on social services of general interest (SSGIs) in the areas of healthcare, early childhood education and care (ECEC), employment services and long-term care.

  Formater

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  EF15381
  Catalogue info

  Levering af offentlige tjenesteydelser: En mere fremtrædende rolle for den private sektor?

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  I denne rapport undersøges den private sektors mere fremtrædende rolle med hensyn til at levere offentlige tjenesteydelser i EU. Forskningen bygger på sektorspecifikke casestudier, der er blevet gennemført i Litauen, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige. Den fokuserer navnlig på sociale ydelser af almen interesse inden for sundhedssektoren, førskoleundervisning og børnepasningsordninger, arbejdsformidlinger og pleje af ubegrænset varighed. Resultaterne viser, at i de to lande med veletablerede velfærdssystemer (Sverige og Det Forenede Kongerige) har den vigtigste faktor, der har fået myndighederne til at udvide den private sektors rolle, været forventningen om kvalitets- og effektivitetsgevinster. I de lande, der har mindre udbyggede velfærdssystemer (Litauen og Spanien), har budgetmæssige begrænsninger været den vigtigste drivkraft. Rapporten konkluderer, at en større inddragelse af den private sektor i leveringen af offentlige tjenesteydelser fører til mindre lige adgang, og at de kvalitetsmæssige resultater kan være blandede. Selv om innovative metoder og teknologier kan anvendes i sådanne tilfælde, sker det ofte på bekostning af kvaliteten i bestræbelserne på at forbedre adgangen til tjenesteydelserne.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar