Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Opdateret
19 april 2018
Udgivet
27 marts 2015
Formater
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Tredje europæiske virksomhedsundersøgelse – arbejdspladsstrategier: Mønstre, resultater og trivsel

  Authors: 
  Eurofound

  Tredje runde af Eurofounds europæiske virksomhedsundersøgelse blev gennemført i 2013. Respondenterne var repræsentanter for ledelsen i over 24 000 virksomheder; i virksomheder med arbejdstagerrepræsentanter – dvs. i 6 800 af virksomhederne – blev disse også interviewet. Undersøgelsen vedrørte arbejdspladsstrategier for arbejdets tilrettelæggelse, personaleforvaltning, direkte deltagelse og dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Efter angivelse af resultaterne undersøges det i rapporten, hvordan disse strategier hænger sammen indbyrdes og med virksomhedernes og arbejdstagernes resultater. Generelt konstateres det, at virksomheder, der anvender fælles beslutningstagning mellem medarbejdere og ledelse om daglige opgaver, har en moderat struktureret intern organisation, foretager begrænsede investeringer i personaleforvaltning, men har en høj grad af direkte deltagelse, opnår de bedste scorer for både virksomhedsresultater og trivsel på arbejdspladsen.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar