Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

Report
Udgivet
22 oktober 2015
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent
Forfatter(e): 
Jungblut, Jean-Marie

Resumé

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutionaRead more

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment. This study shows the challenges involved in combining work and care, and what measures are available to working carers to allow them to balance these demands. Such measures may be contained in national labour legislation, collective agreements or company initiatives – or in a combination of the three. While a few EU Member States are much further along than others in terms of enabling people to combine working life with care, a great deal remains to be done in all countries to enable working carers to remain in the job market while meeting the demands of looking after a relative at home. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  126
  Referencenr.: 
  EF1534
  ISBN: 
  978-92-897-1392-4
  Katalognr.: 
  TJ-04-15-472-EN-N
  DOI: 
  10.2806/766197
  Catalogue info

  Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

  Forfatter(e): 
  Jungblut, Jean-Marie

  As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment.

  Formater

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  EF15341
  Catalogue info

  Arbejde og omsorg: Foranstaltninger til forening af arbejds- og familieliv i tider med demografiske forandringer

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Efterhånden som den europæiske befolknings og den europæiske arbejdsstyrkes gennemsnitsalder stiger, vil flere personer i den erhvervsaktive alder skulle kombinere beskæftigelse med omsorg, navnlig for ældre slægtninge. Der er mange aktører og institutioner involveret i at organisere en sådan omsorg og mange institutionelle rammer vedrørende spørgsmålet om forening af omsorg og beskæftigelse. Denne undersøgelse viser, hvordan arbejdstagere med omsorgsforpligtelser kombinerer arbejde og omsorg, og hvilke foranstaltninger de kan anvende til at skabe balance mellem disse krav. Sådanne foranstaltninger kan være indeholdt i national arbejdsmarkedslovgivning, kollektive overenskomster eller virksomhedsinitiativer eller kombinationer af de tre. Nogle EU-medlemsstater er kommet meget længere end andre med hensyn til at gøre det muligt at kombinere arbejdsliv med omsorg, og der skal fortsat gøres en stor indsats for at gøre det muligt for arbejdstagere med omsorgsforpligtelser at forblive på arbejdsmarkedet samtidig med, at de opfylder behovene for at yde omsorg for en slægtning i hjemmet.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar