Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

Report
Opdateret
29 oktober 2015
Udgivet
29 oktober 2015
Formater
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality. The knock-on effects of poor job quality and unacceptable working conditions for these workers are significant in terms of psychosocial and physical health, job security, work–life balance, career path and, ultimately, the sustainability of their work. Based on data from the European Working Conditions Survey 2010 and the EU Labour Force Survey 2013, the report presents examples of initiatives, policies and measures across the 28 EU Member States that aim to improve overall working conditions in these disadvantaged occupations. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  132
  Reference No: 
  EF1544
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-01-15-525-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Improving working conditions in occupations with multiple disadvantages

  Occupation is a critical factor in determining the type of working conditions a person will experience during their professional life. This report explores the working conditions of workers – particularly medium-to-low skilled and unskilled – in occupations that are found to have low levels of job quality as measured by four key indicators: earnings, prospects, working time and intrinsic job quality.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15441
  Catalogue info

  Forbedring af arbejdsvilkårene i problemfyldte erhverv

  Authors: 
  Eurofound

  I denne rapport gennemgås arbejdsvilkårene for arbejdstagere – navnlig mellem- og lavtuddannede og ufaglærte – i erhverv med et lavt jobkvalitetsniveau målt ud fra fire nøgleindikatorer, nemlig indtjening, fremtidsmuligheder, arbejdstid og arbejdets iboende kvaliteter. Følgevirkningerne af lav jobkvalitet og uacceptable arbejdsvilkår for disse arbejdstagere er vigtige i henseende til psykosocial og fysisk sundhed, jobsikkerhed, balancen mellem arbejds- og privatliv, karrieremuligheder og i sidste instans et bæredygtigt arbejde. På grundlag af den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene fra 2010 og EU's arbejdsstyrkeundersøgelse fra 2013 indeholder rapporten eksempler på initiativer, politikker og foranstaltninger i alle 28 EU-medlemsstater, der har til formål at forbedre de generelle arbejdsvilkår i disse problemfyldte erhverv.  

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar