Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

Report
Opdateret
06 oktober 2015
Udgivet
09 september 2015
Formater
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States. The analysis reveals that while there is significant variation in the types of WPI practices in companies, the process of why and how these practices are implemented shows considerable similarity. While the reasons for introducing WPI are mainly related to enhancing efficiency, competitiveness and innovation, one positive result seems to be to strengthen the position of employees and employee representatives. As a result, WPI outcomes often lead to both enhanced economic performance and a better quality of working life for all concerned. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  EF1540
  ISBN: 
  978-92-897-1393-1
  Catalogue: 
  TJ-01-15-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/64717
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Workplace innovation in European companies

  Workplace innovation (WPI) refers to practices that enable employees to participate in organisational change in such a way as to improve the quality of their working life and organisational performance. This report examines the motives behind the adoption of WPI and describes its implementation across companies in Europe. It analyses the impacts of WPI from the perspective of the different players – organisation, management, employees and employee representatives – in 51 companies across 10 EU Member States.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15401
  Catalogue info

  Innovative arbejdspladser i europæiske virksomheder

  Authors: 
  Eurofound

  WPI henviser til praksisser, som sætter medarbejderne i stand til at deltage i organisatoriske forandringer på en sådan måde, at det forbedrer kvaliteten af deres arbejdsliv og organisationens resultater. Denne rapport omhandler motiverne bag indførelsen af WPI og beskriver gennemførelsen heraf i virksomheder fra hele Europa. Den analyserer virkningerne af WPI set fra de forskellige aktørers perspektiv – organisation, ledelse, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter – i 51 virksomheder fra 10 EU-medlemsstater. Analysen afdækker, at virksomhederne adskiller sig markant fra hinanden efter de typer WPI-praksis, de indfører, mens de processer, de anvender for at finde frem til, hvorfor og hvordan disse praksisser skal indføres, er meget ensartede. Mens motivet til at indføre WPI primært er et ønske om at øge effektiviteten, konkurrenceevnen og innovationen, synes et af de positive resultater at være en styrkelse af medarbejdernes og medarbejderrepræsentanternes position. Derfor fører WPI-resultater ofte til både bedre økonomiske resultater og en bedre kvalitet i arbejdslivet for alle involverede.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar