Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

Report
Udgivet
1 marts 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member StatesRead more

This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration. The report describes the institutional regimes of regulation and assesses the evolution of agreed working hours (hours expected to be spent on work according to collective agreements or agreed between employers and employees) and usual working hours (hours usually spent in practice in work activities) between 1999 and 2014. The report points to the tension that exists between the pressure for decreased working hours in favour of a better work–life balance and fewer health problems for workers and the need for working time flexibility to meet the demands of a modern world economy. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  102
  Referencenr.: 
  EF1573
  ISBN: 
  978-92-897-1439-6
  Katalognr.: 
  TJ-02-15-968-EN-C
  DOI: 
  10.2806/888566
  Catalogue info

  Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU

  This report examines the main trends and milestones characterising the evolution of the most important aspects of collectively agreed working time in the European Union during the first decade of the 21st century. Drawing primarily on information collected by Eurofound across all EU Member States and Norway, it focuses in particular on five sectors: chemicals, metalworking, banking, retail and public administration.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF15731
  Catalogue info

  Arbejdstidens udvikling i det 21. århundrede: Arbejdstidens længde og reguleringen af denne i EU

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  I denne rapport undersøges de centrale tendenser og milepæle for udviklingen af de vigtigste aspekter af den overenskomstmæssige arbejdstid i EU i det første årti i det 21. århundrede. I rapporten, der primært er baseret på oplysninger indsamlet af Eurofound i alle EU's medlemsstater og Norge, er der navnlig fokus på fem sektorer: kemikalieindustrien, metalindustrien, banksektoren, detailhandlen og den offentlige administration. I rapporten redegøres der for de institutionelle reguleringsordninger, og der foretages en vurdering af udviklingen i den aftalte arbejdstid (den forventede arbejdstid i henhold til kollektive overenskomster eller aftalt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere) og den sædvanlige arbejdstid (den faktiske arbejdstid) i perioden 1999-2014. I rapporten påpeges konflikten mellem behovet for en reduceret arbejdstid for at opnå en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv og mindske arbejdstagernes helbredsproblemer og behovet for en fleksibel arbejdstid for at imødekomme behovene i en moderne global økonomi.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Kommentarer

Is the report "Working time developments in the 21st century: Work duration and its regulation in the EU" (EF1573) also available in French ?
Thanks
Paul Grosjean
18.03.2016

Tilføj kommentar