Mapping key dimensions of industrial relations

Report
Udgivet
30 september 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data Read more

This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework. Lastly, it identifies possible data gaps that may be filled through Eurofound’s future work in the 2017 project, ‘Application of the key dimensions of industrial relations’. The findings highlight the relevance of the key dimensions to European governments and social partners. The conceptual framework and the key dimensions proposed may serve as a monitoring instrument to assess the developments in principles, values and their operational application in the industrial relations systems in the EU.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  76
  Referencenr.: 
  EF1630
  ISBN: 
  978-92-897-1542-3
  Katalognr.: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190018
  Catalogue info

  Mapping key dimensions of industrial relations

  This report maps, analyses and discusses key dimensions and indicators for a comparative framework of industrial relations. It then identifies and assesses existing data sources that can be used to measure the different dimensions of the comparative framework.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF16301
  Catalogue info

  Kortlægning af centrale dimensioner af arbejdsmarkedsforhold i Europa

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  I denne rapport kortlægges, analyseres og drøftes centrale dimensioner af og indikatorer for en komparativ ramme for forholdet mellem arbejdsmarkedets parter. I rapporten identificeres og vurderes eksisterende datakilder, som kan anvendes til at måle de forskellige dimensioner af den komparative ramme. Endelig identificeres mulige datamangler, som Eurofound kan afbøde i forbindelse med 2017-projektet om anvendelse af arbejdsmarkedsforholdenes centrale dimensioner. Resultaterne fremhæver relevansen af de centrale dimensioner for de europæiske regeringer og arbejdsmarkedsparter. Begrebsrammen og de foreslåede centrale dimensioner kan være et overvågningsredskab til at undersøge udviklingen af principper og værdier og deres operationelle anvendelse på arbejdsmarkedsordningerne i EU.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar