New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

Report
Udgivet
12 juli 2016
Formater
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years. The report looks at the way social partners are exploring new topics and new tools, and developing innovative approaches. At least two different types of new topics can be identified: those that are new from an EU-wide perspective (such as climate change) and those that are new only for some Member States (such as gender equality). The study examines the practices of the social partners at cross-sectoral, sectoral and national level, covering 2000–2014. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  82
  Reference No: 
  EF1619
  ISBN: 
  978-92-897-1540-9
  Catalogue: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96912
  Catalogue info

  New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

  Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16191
  Catalogue info

  Nye emner, nye værktøjer og innovativ praksis vedtaget af arbejdsmarkedets parter

  Authors: 
  Eurofound

  Den sociale dialog spiller stadig en rolle i Europa. Det er i de seneste politiske debatter på EU-plan blevet fremhævet, at fremkomsten af nye debatter om social retfærdighed, demokrati, arbejdskvalitet og nye modeller for arbejdsmarkedsrelationer, navnlig siden krisen i 2008, har udfordret de traditionelle systemer for arbejdsmarkedsrelationer og social dialog. Hovedformålet med denne sammenlignende undersøgelse er at indsamle oplysninger om, hvordan arbejdsmarkedets parter i EU28 og Norge har reageret på de mange nye politiske, juridiske og sociale udfordringer, der er opstået i de seneste år. Rapporten ser på, hvordan arbejdsmarkedets parter udforsker nye emner og nye værktøjer og udvikler innovativ praksis. Der kan identificeres mindst to forskellige former for nye emner, nemlig de, der er nye set i et samlet EU-perspektiv (såsom klimaændringer), og de, der kun er nye for nogle medlemsstaters vedkommende (såsom ligestilling mellem kønnene). Undersøgelsen beskæftiger sig med arbejdsmarkedsparternes praksis på tværsektorielt, sektorielt og nationalt plan i perioden 2000-2014.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar