Role of the social partners in the European Semester

Report
Udgivet
16 februar 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutiRead more

This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement. This report assesses the degree to which the social partners are involved in the different stages of the European Semester procedure on matters regarding employment and social policy issues and how their involvement could be enhanced. At the same time, it examines the role played by the European Commission and the national governments in communicating the country-specific recommendations. The study also looks at the views of the social partners themselves. The report was compiled on the basis of desk research and individual national reports submitted by Eurofound’s network of European correspondents covering all 28 EU Member States. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  64
  Referencenr.: 
  EF1570
  ISBN: 
  978-92-897-1436-5
  Katalognr.: 
  TJ-01-15-862-EN-N
  DOI: 
  10.2806/1718
  Catalogue info

  Role of the social partners in the European Semester

  This report explores the involvement of peak social partners in the European Semester at EU and national level during the period 2011 to 2014. While their role in the European Semester is not set out in the European economic governance provisions (the so-called ‘Six-Pack’), the European institutional bodies view the two sides of industry as being key to the development of the Semester, and have called for their closer involvement.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF15701
  Catalogue info

  Arbejdsmarkedets parters rolle i det europæiske semester

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Denne rapport omhandler inddragelsen af arbejdsmarkedets vigtigste parter i det europæiske semester på EU-plan og nationalt plan i perioden 2011-2014. Selv om deres rolle i det europæiske semester ikke er defineret i bestemmelserne om EU's økonomiske styring (den såkaldte "six-pack"), betragter EU-institutionerne industriens to parter som afgørende for semesterets forløb og har opfordret til en større inddragelse af dem. I denne rapport vurderes det, i hvilken grad arbejdsmarkedets parter bliver inddraget i de forskellige stadier af det europæiske semesters procedure i sager, der vedrører beskæftigelse og socialpolitiske spørgsmål, og hvordan deres inddragelse kunne forbedres. Samtidig undersøges den rolle, som Europa-Kommissionen og de nationale regeringer spiller, når det gælder kommunikationen af de landespecifikke henstillinger. I undersøgelsen beskæftiger man sig også med arbejdsmarkedets parters egne synspunkter. Rapporten er udarbejdet på baggrund af skrivebordsundersøgelser og individuelle nationale rapporter fra Eurofounds netværk af europæiske korrespondenter, som dækker alle 28 EU-medlemsstater.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar