Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

Report
Udgivet
13 april 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent
Forfatter(e): 
Riso, Sara

Resumé

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-Read more

Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market. As part of the Youth Guarantee, launched in 2013, several Member States have introduced start-up support measures for young job-seekers. However, these measures vary considerably in terms of their content, delivery and aims. This report provides an overview of the current start-up support measures targeted at young people, as well as other more general measures that have relevance for them. It also reviews evaluations of the impact of selected start-up support measures. In doing so, it highlights some of the key methodological issues and limitations of the evaluation exercise. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  80
  Referencenr.: 
  EF1609
  ISBN: 
  978-92-897-1422-8
  Katalognr.: 
  TJ-02-16-243-EN-C
  DOI: 
  10.2806/075998
  Catalogue info

  Start-up support for young people in the EU: From implementation to evaluation

  Forfatter(e): 
  Riso, Sara

  Against a background of high youth unemployment, policymakers are paying more attention to encouraging young people to start their own businesses as a means of easing their entry into the labour market.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF16091
  Catalogue info

  Etableringsstøtte til unge i EU: Fra gennemførelse til evaluering

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  På baggrund af en stor ungdomsarbejdsløshed lægger de politiske beslutningstagere større vægt på at tilskynde unge til at etablere egen virksomhed som et middel til at lette deres adgang til arbejdsmarkedet. Som led i ungdomsgarantien, der blev oprettet i 2013, har flere medlemsstater indført etableringsstøtteforanstaltninger for unge jobsøgende. Disse foranstaltninger varierer imidlertid betydeligt med hensyn til indhold, gennemførelse og mål. Denne rapport giver et overblik over de nuværende etableringsstøtteforanstaltninger målrettet mod unge samt andre mere generelle foranstaltninger, der har relevans for dem. Den gennemgår også evalueringer af virkningen af udvalgte etableringsstøtteforanstaltninger. Hermed sætter den fokus på nogle af de centrale metodespørgsmål og begrænsninger i forbindelse med evalueringen.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar