Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Udgivet
27 april 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their rolRead more

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

Read less

Formater

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16031
  Catalogue info

  Regulering af formidlere på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedets parters rolle med hensyn til at forebygge handel med og udnyttelse af arbejdskraft

  Authors: 
  Eurofound

  Retten til fri bevægelighed for arbejdstagere i Den Europæiske Union blev knæsat i EØF-traktatens artikel 48 i 1957. I dag bidrager private formidlere på arbejdsmarkedet – såsom vikarbureauer og arbejdsformidlingsbureauer – til at fremme denne arbejdskraftmobilitet i deres rolle som mellemled mellem individuelle arbejdstagere og organisationer, der har brug for arbejdskraft. På grund af smuthuller i reguleringen risikerer nogle arbejdstagere og sårbare grupper imidlertid at blive udnyttet af svigagtige bureauer. I denne rapport undersøges, hvordan offentlige myndigheder på nuværende tidspunkt regulerer formidlere på arbejdsmarkedet i medlemsstaterne, med fokus på effektiviteten eller den manglende effektivitet af forskellige registrerings- eller licensordninger. Rapporten undersøger også arbejdsmarkedets parters aktiviteter med henblik på at forebygge handel med arbejdskraft. Det overordnede mål er at bidrage til udarbejdelsen af en vejledning om bedste praksis til offentlige myndigheder for at tilskynde til bedre overvågning og håndhævelse af bestemmelser, der har til formål at bekæmpe menneskehandel med henblik på udnyttelse som arbejdskraft.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar