Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

Report
Opdateret
09 december 2017
Udgivet
14 december 2016
Formater
Executive summary in 21 languages

PDF

Resumé

This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners. The study finds that the main countries affected made many efforts to provide faster and easier access to their labour markets for asylum seekers. In some, the social partners have been active in designing more effective labour market integration policies and have launched some promising initiatives. The sudden and large inflow of asylum seekers, however, posed many challenges, and it remains to be seen how those obstacles can be overcome.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1646
  ISBN: 
  978-92-897-1559-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-956-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18416
  Catalogue info

  Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers

  This report expands on existing research on the labour market integration of refugees and asylum seekers as a response to the refugee crisis. It updates information on legislation and practical arrangements in the first half of 2016, examines labour market integration in the broader context of receiving asylum seekers and supporting both them and refugees, and explores the role of the social partners.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16461
  Catalogue info

  Tilgange til arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og asylansøgere

  Authors: 
  Eurofound

  I denne rapport behandles den eksisterende forskning vedrørende arbejdsmarkedsintegrationen af flygtninge og asylansøgere som reaktion på flygtningekrisen. Den opdaterer oplysninger om lovgivning og praktiske foranstaltninger i første halvår af 2016, undersøger arbejdsmarkedsintegrationen i forbindelse med modtagelsen af asylansøgere og støtten til både dem og flygtninge og undersøger arbejdsmarkedsparternes rolle. Det fremgår af undersøgelsen, at de lande, der har været mest berørt, gjorde en stor indsats for at sikre en hurtigere og lettere adgang til deres arbejdsmarkeder for asylansøgere. I nogle lande har arbejdsmarkedets parter ydet en aktiv indsats for at udforme mere effektive politikker til arbejdsmarkedsintegration og har iværksat en række lovende initiativer. Den pludselige og store tilstrømning af asylansøgere har imidlertid været forbundet med mange udfordringer, og det er fortsat uklart, hvordan disse hindringer kan overvindes.

  Available in 21 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • Labour market integration of refugees and asylum seekers: Current status and future needs for research
   Working paper
   09 december 2017
   Authors
   Number of pages
   15
   Reference No
   WPEF17001
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar