Exploring the diversity of NEETs

Report
Udgivet
4 juli 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the econRead more

The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey. Through analysis of the data for each of these subgroups, it offers a contemporary overview of the composition of the NEET population, both at EU28 level and in each Member State. It is hoped this information will help policymakers more precisely target interventions intended to ease young people’s engagement with the world of work and training. A separate annex presents detailed information on the composition of NEETs in the 28 Member States

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  72
  Referencenr.: 
  EF1602
  ISBN: 
  978-92-897-1466-2
  Katalognr.: 
  TJ-01-16-364-EN-N
  DOI: 
  10.2806/15992
  Catalogue info

  Exploring the diversity of NEETs

  The concept of NEET (young people not in employment, education or training) has, since 2010, been widely used as a tool to inform youth-oriented policies in the 28 Member States of the European Union. While it has been a valuable addition to more traditional indicators used to understand the economic and social vulnerability of young people and their labour market participation, it has often been criticised because of the heterogeneity of the population it captures. This report explores the diversity of NEETs and suggests seven subgroups into which the NEET population can be disaggregated using data routinely collected for the EU Labour Force Survey.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF16021
  Catalogue info

  En undersøgelse af NEET-gruppens forskelligartethed

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Begrebet NEET (unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse) har siden 2010 i vid udstrækning været anvendt som et redskab til støtte for ungdomsorienterede politikker i Den Europæiske Unions 28 medlemsstater. Selv om det har været et værdifuldt supplement til de mere traditionelle indikatorer, der anvendes for at forstå de unges økonomiske og sociale sårbarhed og deres deltagelse på arbejdsmarkedet, er det ofte blevet kritiseret for heterogeniteten i den population, det omfatter. Denne rapport omhandler NEET-gruppernes forskelligartethed, og der foreslås syv undergrupper, som NEET-populationen kan opdeles i, ved hjælp af data, der indsamles rutinemæssigt i forbindelse med EU's arbejdsstyrkeundersøgelse. Ved at analysere dataene for hver af disse undergrupper giver den en aktuel oversigt over NEET-populationens sammensætning, både på EU28-plan og i de enkelte medlemsstater. Forhåbningen er, at denne information kan hjælpe de politiske beslutningstagere med en mere præcis målretning af de foranstaltninger, der tager sigte på at lette unges adgang til arbejdsmarkedet og uddannelse.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar