Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Report
Udgivet
9 september 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. RRead more

Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age. Reduction of working time is one approach to enabling people to work longer than would have been feasible if they continued working full time. But a barrier to reduction of hours is the loss of income. Partial retirement schemes address this barrier by substituting part of the income loss with a partial pension or benefits. This report investigates how partial retirement schemes can contribute to sustainable and adequate pension systems by enabling and motivating people to extend their working lives. It maps schemes at the national and sector levels in the EU and Norway, examines their characteristics and assesses their impact on the extension of working lives. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  88
  Referencenr.: 
  EF1629
  ISBN: 
  978-92-897-1541-6
  Katalognr.: 
  TJ-04-16-465-EN-N
  DOI: 
  10.2806/004233
  Catalogue info

  Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

  Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF16291
  Catalogue info

  Forlængelse af arbejdslivet gennem fleksible pensioneringsordninger: delvis pensionering

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Mange EU-medlemsstater har indført reformer for at forbedre pensionssystemernes bæredygtighed. Men den virkning, som forhøjelser af pensionsalderen og forsøg på at modvirke tidlig tilbagetrækning har på den faktiske pensionsalder, er begrænset, fordi folk ikke kan eller ikke er motiveret til at arbejde indtil pensionsalderen. Nedsat arbejdstid kan være en tilgang til at sætte folk i stand til at arbejde længere, end de ville have kunnet, hvis de fortsat skulle arbejde på fuld tid. Men en hindring for nedsat arbejdstid er det tilsvarende tab af indtægt. Ordninger med delvis pensionering kan modvirke denne hindring ved at erstatte en del af indtægtstabet med delpension eller delvise pensionsydelser. Formålet med denne rapport har været at undersøge, hvordan ordninger for delvis pensionering kan bidrage til bæredygtige og egnede pensionssystemer ved at give folk mulighed for og motivation til at forlænge deres arbejdsliv. Ordninger på nationalt plan og på sektorplan i EU og Norge er blevet kortlagt, deres karakteristika undersøgt, og deres virkning for forlængelsen af arbejdslivet vurderet.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar