The gender employment gap: Challenges and solutions

Report
Opdateret
11 oktober 2016
Udgivet
11 oktober 2016
Formater
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population. Nevertheless, women’s employment and participation rates are still lower than those of men in almost all Member States. Fostering higher participation of women is crucial to meet the Europe 2020 target to achieve an overall employment rate of at least 75% by 2020. This report explores the main characteristics and consequences of gender gaps in labour market participation. It finds that the total cost of a lower female employment rate was €370 billion in 2013, corresponding to 2.8% of EU GDP. The report also examines policies and measures aimed at fostering female labour market participation, which could be central to closing gender gaps. An executive summary is available - see Related content. An annex, published separately, contains details of policy measures to support the labour market participation of women. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  106
  Reference No: 
  EF1638
  ISBN: 
  978-92-897-1550-8
  Catalogue: 
  TJ-02-16-865-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75749
  Catalogue info

  The gender employment gap: Challenges and solutions

  Women’s labour market participation in the European Union has increased over recent decades, passing 70% in 2014. In that year, women comprised almost 46% of the active EU labour market population.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16381
  Catalogue info

  Forskellen i mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens: Udfordringer og løsninger

  Authors: 
  Eurofound

  Kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse i Den Europæiske Union er steget i de seneste årtier og nåede op på over 70 % i 2014. I det pågældende år udgjorde kvinder næsten 46 % af de erhvervsaktive på EU's arbejdsmarked. Dog er kvinders beskæftigelses- og deltagelsesfrekvens stadig lavere end mænds i næsten alle medlemsstater. Fremme af en større deltagelse af kvinder er af afgørende betydning for at nå Europa 2020-målet om en samlet beskæftigelsesfrekvens på mindst 75 % i 2020. I denne rapport undersøges de vigtigste karakteristika ved og konsekvenserne af kønsforskellene med hensyn til arbejdsmarkedsdeltagelse. Det fremgår, at de samlede omkostninger ved en lavere beskæftigelsesfrekvens for kvinder var 370 mia. EUR i 2013, svarende til 2,8 % af EU's BNP. I rapporten undersøges også politikker og foranstaltninger, der har til formål at fremme kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse, hvilket kunne være af central betydning for at fjerne kønsskævheder.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar