Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

Report
Opdateret
28 januar 2016
Udgivet
27 januar 2016
pdf
Formater
Executive summary in 21 languages
Hent

Resumé

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family poRead more

Throughout Europe families have felt the effects of the economic crisis that began in 2008. This report describes their experience in the aftermath of the crisis, up to the present. It looks in detail at developments in 10 Member States that were selected to represent different types of family policy regime, ranging from those with the most ‘enabling’ policies (which help families move away from the traditional single ‘breadwinner’ model) to those with the most ‘limiting’ policies (which do not). The report analyses Member States’ responses to the crisis. The findings show that changes in family policy since 2010 are largely the result of a range of conflicting issues: the evolution of family needs; demands for austerity cuts; and the need for equitable distribution of limited resources. Such conflict means that family policies often lack an integrated policy framework. In some countries, benefits have been reduced, disproportionately affecting disadvantaged families; in others, new measures have been targeted at the most severely hit. In summary, this report provides policymakers with evidence from different country settings on what policy measures appear to work to mitigate the risk of poverty or social exclusion for disadvantaged families with dependent children. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  84
  Referencenr.: 
  EF1556
  ISBN: 
  978-92-897-1427-3
  Katalognr.: 
  TJ-01-15-734-EN-C
  DOI: 
  10.2806/208757
  Catalogue info

  Families in the economic crisis: Changes in policy measures in the EU

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF15561
  Catalogue info

  Familierne og den økonomiske krise: Ændringer i politiske foranstaltninger i EU

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  I hele Europa har familier mærket virkningerne af den økonomiske krise, der begyndte i 2008. I denne rapport beskrives deres erfaringer i kølvandet på krisen og indtil nu. Den ser nærmere på udviklingen i 10 medlemsstater, som blev udvalgt til at repræsentere forskellige typer af familiepolitiske ordninger, lige fra medlemsstater med de mest "gunstige" politikker (som hjælper familier med at komme væk fra den traditionelle "eneforsørgermodel") til medlemsstater med de mest "begrænsende" politikker (som ikke gør dette). I rapporten analyseres medlemsstaternes reaktioner på krisen. Resultaterne viser, at ændringerne i familiepolitikken siden 2010 primært er resultatet af en række modstridende spørgsmål: udviklingen af familiemæssige behov, krav om nedskæringer og behovet for en ligelig fordeling af begrænsede ressourcer. En sådan konflikt betyder, at familiepolitikkerne ofte mangler integrerede politiske rammer. I nogle lande er ydelserne blevet beskåret, hvilket har en uforholdsmæssig stor indvirkning på dårligt stillede familier; i andre lande er nye foranstaltninger blevet målrettet de hårdest ramte. Sammenfattende giver denne rapport de politiske beslutningstagere resultater fra forskellige lande med hensyn til, hvilke politiske foranstaltninger der synes at fungere med henblik på at mindske risikoen for fattigdom og social udstødelse for dårligt stillede familier med forsørgelsesberettigede børn.

  Kan downloades på 21 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar