New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

Report
Udgivet
21 november 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent
Forfatter(e): 
Mandl, Irene

Resumé

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needsRead more

Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies. These companies have joint responsibility and liability towards the shared workers who are ensured ‘equal pay, equal treatment’ with core staff. Yet in spite of the win–win potential of this employment form for both companies and workers, it is not widely known and only marginally used. This report explores the preconditions for a further spread of strategic employee sharing as well as its impact on employers and employees. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  40
  Referencenr.: 
  EF1643
  ISBN: 
  978-92-897-1553-9
  Katalognr.: 
  TJ-06-16-031-EN-C
  DOI: 
  10.2806/470081
  Catalogue info

  New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing

  Forfatter(e): 
  Mandl, Irene

  Although standard employment is still dominant in European labour markets, an increasing range of new employment forms is emerging that differ in their implications for working conditions. This study explores strategic employee sharing, an employment form for companies that have specific HR needs that do not justify a permanent full-time position, but are often recurring, by hiring one or several workers who work on assignments, and whose skills and time are shared among a group of companies.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF16431
  Catalogue info

  Nye former for beskæftigelse: Udvikling af potentialet for strategisk medarbejderdeling

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  De traditionelle beskæftigelsesformer er stadig fremherskende på de europæiske arbejdsmarkeder, men i disse år dukker stadig flere nye former frem, som har forskellig indvirkning på arbejdsvilkårene. I denne undersøgelse ses der nærmere på strategisk medarbejderdeling, som er en beskæftigelsesform for virksomheder med særlige personalebehov, der ikke kan retfærdiggøre en fast fuldtidsstilling, men som ofte opstår. De pågældende virksomheder kan gå sammen om at ansætte en eller flere arbejdstagere, som udstationeres, og hvis kompetencer og tid en gruppe af virksomheder deles om. Virksomhederne har et fælles ansvar over for de delte arbejdstagere, som sikres "lige løn og ligebehandling" i forhold til virksomhedernes faste medarbejdere. Trods denne beskæftigelsesforms potentiale for både virksomheder og arbejdstagere er den dog ikke særlig udbredt, og den anvendes kun marginalt. I denne rapport undersøges forudsætningerne for en yderligere udbredelse af strategisk medarbejderdeling og modellens indvirkning på arbejdsgivere og medarbejdere.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar