Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

Report
Opdateret
2 august 2016
Udgivet
27 juli 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour Read more

European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States. These challenges might be met by adopting an approach to work that puts sustainability at its centre. Sustainable work means that ‘living and working conditions are such that they support people in engaging and remaining in work throughout an extended working life’. This study analyses national policies that help to achieve sustainable work in 10 EU Member States. It looks at how these policies are being implemented, whether they are integrated into a coherent framework, and whether they are complementary or contradictory. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  98
  Referencenr.: 
  EF1610
  ISBN: 
  978-92-897-1470-9
  Katalognr.: 
  TJ-01-16-407-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34637
  Catalogue info

  Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies

  European countries face the challenges of ageing populations supported by shrinking workforces, more precarious types of employment, and in many cases, a decreasing number of jobs in the wake of the economic crisis. As a result, the issue of how to enable more people to participate in the labour market and to continue to do so until an older age has become a key policy issue in all EU Member States.

  Formater

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  EF16101
  Catalogue info

  Bæredygtigt arbejde i alle livets faser: nationale politikker og strategier

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  De europæiske lande står over for udfordringerne med aldrende befolkninger, der skal understøttes af arbejdsstyrker, der bliver stadig mindre, mere usikre typer af beskæftigelse og i mange tilfælde et faldende antal job i kølvandet på den økonomiske krise. Som følge heraf er spørgsmålet om, hvordan det kan gøres muligt for flere at deltage på arbejdsmarkedet og fortsætte med dette indtil en højere alder, blevet et vigtigt politisk spørgsmål i alle EU-medlemsstater. Disse udfordringer kunne løses ved at anlægge en tilgang til arbejde, der giver bæredygtighed en central placering. Ved bæredygtigt arbejde forstås, at "leve- og arbejdsvilkårene har en sådan karakter, at de bidrager til, at personer kan deltage på og forblive på arbejdsmarkedet gennem et forlænget arbejdsliv". Undersøgelsen analyserer nationale politikker, som bidrager til at opnå bæredygtigt arbejde i 10 EU-medlemsstater. Den ser nærmere på, hvordan disse politikker gennemføres, om de er integreret i en sammenhængende ramme, og om der er tale om supplerende eller modstridende politikker.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar