Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Opdateret
29 oktober 2019
Udgivet
17 november 2016
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work aRead more

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  162
  Referencenr.: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Katalognr.: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF16341
  Catalogue info

  Sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene - oversigtsrapport

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) bygger på erfaringerne fra de tidligere fem undersøgelser med henblik på at tegne et bredt billede af Europa på arbejdspladsen på tværs af lande, erhverv, sektorer og aldersgrupper. EU's prioriteter for beskæftigelsespolitikken tager sigte på øget beskæftigelse, forlængelse af arbejdslivet, øget deltagelse af kvinder, udvikling af produktivitet og innovation samt tilpasning til de digitale udfordringer. Hvor vellykkede disse politikker er, afhænger ikke blot af ændringer i det eksterne arbejdsmarked, men også af udviklingen af gode arbejdsvilkår og jobkvalitet. Konklusionerne fra den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår gør opmærksom på omfanget og rækkevidden af tiltag, som de politiske aktører kunne udvikle for at tackle de udfordringer, som Europa står over for i dag. Analysen undersøger resultaterne ved hjælp af syv jobkvalitetsindeks – fysisk miljø, arbejdsintensitet, arbejdstidskvalitet, socialt miljø, kvalifikationer og selvstændig beslutningstagning, fremtidsmuligheder og indtjening – og kategoriserer arbejdstagere i fem typiske jobkvalitetprofiler. På grundlag af face-to-face-interview med 43 850 arbejdstagere i 35 europæiske lande forsøger den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår at tegne et billede af de forskelligartede dimensioner af arbejde i Europa i dag.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Working papers

  Related working papers

  • European Working Conditions Survey - Cognitive pre-test
   Working paper
   29 oktober 2019
   Forfatter(e)
   Hadler, Patricia; Neuert, Cornelia; Lenzner, Timo; Menold, Natalja
   Referencenr.
   WPEF19059

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar