Estimating labour market slack in the European Union

Report
Udgivet
18 juli 2017
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who Read more

Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed. Many people in this group have some form of labour market attachment – they would like to work, are seeking work or are available to work. In addition, many part-time workers would like to work longer hours. The aim of this report is to develop a more nuanced estimate of labour slack using EU Labour Force Survey data, which allows involuntary part-timers and inactive people with some labour market attachment to be identified and quantified. The authors calculate that there were around 50 million people in the broad category of labour slack in 2015 and that labour slack has been slower to fall in response to the recovery than unemployment. 

Read less

Formater

 • Report

  Number of pages: 
  56
  Reference no.: 
  EF1711
  ISBN: 
  978-92-897-1588-1
  Catalogue no.: 
  TJ-02-461-EN-N
  DOI: 
  10.2806/610691
  Catalogue info

  Estimating labour market slack in the European Union

  Labour market slack is the shortfall between the volume of work desired by workers and the actual volume of work available. The most important indicator of labour slack is the unemployment rate, but an exclusive focus on this fails to take account of the four-fifths of the jobless population who are inactive rather than unemployed.

  Formater

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF17111
  Catalogue info

  Skøn over det uudnyttede arbejdskraftpotentiale i Den Europæiske Union

  Author(s): 
  Eurofound

  Det uudnyttede arbejdskraftpotentiale er forskellen mellem det udbud af arbejde, som arbejdstagere ønsker, og det faktiske arbejdsudbud, der er til rådighed. Den vigtigste indikator for det uudnyttede arbejdskraftpotentiale er arbejdsløsheden, men hvis der udelukkende fokuseres på denne, tages der ikke højde for de fire femtedele af befolkningen uden arbejde, der er ikke-erhvervsaktive og ikke arbejdsløse. Mange i denne gruppe har en eller anden form for arbejdsmarkedstilknytning – de vil gerne arbejde, søger arbejde eller står til rådighed på arbejdsmarkedet. Endvidere vil mange deltidsbeskæftigede gerne have længere arbejdsdage. Formålet med denne rapport er at udarbejde et mere nuanceret skøn over det uudnyttede arbejdskraftpotentiale på grundlag af EU's arbejdsstyrkeundersøgelse, som gør det muligt at identificere og kvantificere ufrivilligt deltidsbeskæftigede og ikke-erhvervsaktive med en vis arbejdsmarkedstilknytning. Forfatterne har beregnet, at der var ca. 50 millioner personer i den brede kategori i form af uudnyttet arbejdskraftpotentiale i 2015, og at det uudnyttede arbejdskraftpotentiale har reageret langsommere på opsvinget end arbejdsløsheden.

  Available for download in 22 languages

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar