Quality of life

European Quality of Life Survey 2016

Report
Opdateret
12 juli 2018
Udgivet
23 januar 2018
Formater
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

Nearly 37,000 people in 33 European countries (28 EU Member States and 5 candidate countries) were interviewed in the last quarter of 2016 for the fourth wave of the European Quality of Life Survey. This overview report presents the findings for the EU Member States. It uses information from previous survey rounds, as well as other research, to look at trends in quality of life against a background of the changing social and economic profile of European societies. Ten years after the global economic crisis, it examines well-being and quality of life broadly, to include quality of society and public services. The findings indicate that differences between countries on many aspects are still prevalent – but with more nuanced narratives. Each Member State exhibits certain strengths in particular aspects of well-being, but multiple disadvantages are still more pronounced in some societies than in others; and in all countries significant social inequalities persist.

 • Full report

  Number of Pages: 
  122
  Reference No: 
  EF1733
  ISBN: 
  978-92-897-1622-2
  Catalogue: 
  TJ-06-17-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/964014
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF17331
  Catalogue info

  Europæisk undersøgelse af livskvalitet 2016

  Authors: 
  Eurofound

  Næsten 37 000 personer i 33 europæiske lande (28 EU-medlemsstater og 5 kandidatlande) blev interviewet i sidste kvartal af 2016 i forbindelse med den fjerde runde af den europæiske undersøgelse af livskvalitet. Denne oversigtsrapport præsenterer resultaterne for EU-medlemsstaterne. Den bruger oplysninger fra tidligere runder samt anden forskning til at se på tendenser i livskvalitet på baggrund af europæiske samfunds skiftende sociale og økonomiske profil. Ti år efter den globale økonomiske krise undersøger den trivsel og livskvalitet bredt og omfatter samfundets kvalitet og offentlige tjenesteydelser. Resultaterne viser, at der stadig er forskelle mellem landene i mange henseender – men med mere nuancerede narrativer. Hver medlemsstat fremviser visse styrker med hensyn til særlige aspekter af trivsel, men forskelligartede ugunstige forhold er stadig mere udtalte i nogle samfund end i andre, og i alle lande er der fortsat betydelige sociale uligheder. 

   

   

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

  • European Quality of Life Survey 2016: Quality Assessment
   Working paper
   12 juli 2018
   Authors
   de Jong, Julie; Cibelli Hibben, Kristen
   Reference No
   WPEF18059
   Observatory
   EurLIFE
  • European Quality of Life Survey 2016: Technical and fieldwork report
   Working paper
   08 marts 2018
   Authors
   Kantar Public
   Reference No
   WPEF18016
   Observatory
   EurLIFE

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Carried out every four years, this unique, pan-European European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the 2016 edition of the EQLS.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar