Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

Report
Udgivet
13 marts 2017
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an ERead more

This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States. The results show that EU-wide income inequality declined notably prior to 2008, driven by a strong process of income convergence between European countries – but the Great Recession broke this trend and pushed inequalities upwards both for the EU as a whole and across most countries. While previous studies have pointed to widening wage differentials as the main driver behind the long-term trend towards growing household disposable income inequalities across many European countries, this report identifies unemployment and its associated decline in labour income as the main reason behind the inequality surges occurring in recent years. Real income levels have declined and the middle classes have been squeezed from the onset of the crisis across most European countries. The role played by the family pooling of income in reducing inequalities and the impact of European welfare policies in cushioning the effect of economic turbulences on the distribution of income are also explored. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  70
  Referencenr.: 
  EF1663
  ISBN: 
  978-92-897-1573-7
  Katalognr.: 
  TJ-02-17-166-EN-N
  DOI: 
  10.2806/370969
  Catalogue info

  Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession

  This report addresses growing concerns about income inequalities in academic and policy debates by offering a comprehensive study of income inequalities during the years of the Great Recession starting in 2008–2009 (income data relating to 2004–2013). It has the twofold objective of adopting an EU-wide perspective and providing an updated picture of inequalities across different sources of income and in most Member States.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF16631
  Catalogue info

  Indkomstuligheder og beskæftigelsesmønstre i Europa før og efter den økonomiske krise

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Denne rapport beskæftiger sig med de voksende bekymringer over indkomstuligheder i akademiske og politiske debatter ved at tilbyde en omfattende undersøgelse af indkomstuligheder før og efter den økonomiske krise, der satte ind i 2008-2009 (indkomstdata vedrørende 2004-2013). Den har det dobbelte formål at anlægge et perspektiv, der omfatter hele EU, og give et ajourført billede af uligheder på tværs af forskellige indkomstkilder og i de fleste medlemsstater. Resultaterne viser, at indkomstuligheden i EU faldt betydeligt inden 2008, drevet af en stærk proces med indkomstkonvergens mellem de europæiske lande – men den økonomiske krise brød denne tendens og fik ulighederne til at stige i EU som helhed og i de fleste lande. Mens tidligere undersøgelser har peget på øgede lønforskelle som den primære drivkraft bag den langsigtede tendens mod stigende uligheder i husstandenes disponible indkomst i mange europæiske lande, identificerer denne rapport arbejdsløshed og det hermed forbundne fald i arbejdsindkomst som hovedårsagen til de store stigninger i uligheden i de seneste år. Realindkomsterne er faldet, og middelklassen er blevet mindre fra begyndelsen af krisen i de fleste europæiske lande. Der ses også nærmere på den rolle, som familiers forening af indkomst har spillet med hensyn til at gøre uligheden mindre, og de europæiske velfærdspolitikkers indvirkning med hensyn til at afbøde virkningen af økonomisk turbulens for indkomstfordelingen.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar