Changing places: Mid-career review and internal mobility

Report
Udgivet
17 januar 2017
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent
Forfatter(e): 
Jungblut, Jean-Marie

Resumé

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifyinRead more

Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age. Following an exploration of career trajectories and transitions, the report focuses on arduous jobs: their incidence across Europe and the implications of such work for career and work sustainability. It examines various tools and strategies used by public authorities and social partners to keep workers in arduous jobs in employment longer. Finally, three case studies – from Belgium, France and the UK – of mid-career reviews undertaken either as pilot projects or as a legislative reform are presented. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  80
  Referencenr.: 
  EF1620
  ISBN: 
  978-92-897-1442-6
  Katalognr.: 
  TJ-04-15-951-EN-N
  DOI: 
  10.2806/42599
  Catalogue info

  Changing places: Mid-career review and internal mobility

  Forfatter(e): 
  Jungblut, Jean-Marie

  Demographic ageing poses the challenge of how to keep people in employment for longer without negatively affecting their health and well-being. The solutions are particularly critical for workers engaged in arduous work. This report examines how mid-career reviews can play a key role by clarifying workers’ options for remaining in work until a later retirement age.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF16201
  Catalogue info

  Jobskifte: Karrieretjek midt i karrieren og intern mobilitet

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Den demografiske aldring er en udfordring, og der skal i denne forbindelse findes løsninger på, hvordan arbejdstagerne fastholdes længere på arbejdsmarkedet, uden at det påvirker deres sundhed og velfærd negativt. Det er navnlig kritisk at finde en løsning for arbejdstagere med opslidende arbejde. I denne rapport undersøges, hvordan karrieretjek midt i karrieren kan spille en afgørende rolle ved at afdække mulighederne for at forblive på arbejdsmarkedet og gå på pension i en senere alder. Efter en undersøgelse af karriereveje og karriereskift fokuseres der i rapporten på opslidende job, deres omfang i Europa og indvirkning på den karriere- og arbejdsmæssige bæredygtighed. Der er fokus på de forskellige redskaber og strategier, som offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter anvender til at fastholde arbejdstagere med opslidende arbejde længere på arbejdsmarkedet. Afslutningsvis redegøres for tre casestudier – fra Belgien, Frankrig og Det Forenede Kongerige – af karrieretjek, der enten er gennemført som pilotprojekter eller som led i en lovgivningsreform.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar