Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Udgivet
14 december 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2Read more

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sider: 
  94
  Referencenr.: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Katalognr.: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF17291
  Catalogue info

  Langtidsledige unge: Hovedtræk og politiske tiltag

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Selvom situationen på arbejdsmarkedet for unge er blevet betydeligt forbedret siden 2014, er en af eftervirkningerne fra den seneste krise det store antal langtidsledige unge, som næsten udgør en tredjedel af unge arbejdsløse. Denne rapport giver et opdateret billede af arbejdsmarkedet for unge i 2016 og beskriver tendenserne i det seneste årti.  Den udforsker vigtige faktorer bag langtidsledigheden blandt unge, både på sociodemografisk og makroøkonomisk plan. Desuden dokumenterer den de alvorlige konsekvenser, det har for unge at være uden arbejde i længere tid, såsom den negative effekt på indtjening og beskæftigelse samt deres trivsel i mange henseender. Rapporten afsluttes med en diskussion af udvalgte politiske tiltag, som er indført for nylig i 10 medlemsstater for at forhindre, at unge havner i langtidsledighed og hjælpe dem, der er blevet langtidsledige, med at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar