Social mobility in the EU

Report
Udgivet
19 april 2017
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies Read more

EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States. The report also analyses the current policy discourse, examining to what extent social mobility has been visible on the policy agenda in different Member States and how it has been framed and discussed. It goes on to look at barriers to equal opportunities and policies to promote it. Finally, it focuses on developments in the last decade that could foster social mobility in childhood and early education, school and tertiary education, and the labour market. 

Social mobility in the EU: Annexes 1 to 4

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  90
  Referencenr.: 
  EF1664
  ISBN: 
  978-92-897-1577-5
  Katalognr.: 
  TJ-01-17-286-EN-N
  DOI: 
  10.2806/420671
  Catalogue info

  Social mobility in the EU

  EU citizens are increasingly concerned that today’s young people will have fewer opportunities for upward social mobility than their parents’ generation. This report maps patterns of intergenerational social mobility in the EU countries. It first looks at absolute social mobility – how societies have changed in terms of structural and occupational change and societal progress. Then it turns to relative social mobility (‘social fluidity’) – the opportunities for individuals to move between occupational classes. The story of recent social mobility is explored using data from the European Social Survey (ESS) and findings from Eurofound’s Network of European correspondents across the EU Member States.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF16641
  Catalogue info

  Social mobilitet i EU

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Det bekymrer i stadig større grad EU's borgere, at unge i dag vil have færre muligheder for opadgående social mobilitet end deres forældres generation. Denne rapport kortlægger de sociale mobilitetsmønstre mellem generationerne i EU-landene. I rapporten ser man først på den absolutte sociale mobilitet – hvordan samfundene har ændret sig med hensyn til de strukturelle og beskæftigelsesmæssige ændringer og de samfundsmæssige fremskridt. Herefter ser man på den relative sociale mobilitet (den "sociale fluiditet") – dvs. personers muligheder for at bevæge sig mellem erhvervskategorierne. Historikken for den sociale mobilitet i den senere tid undersøges ved hjælp af data fra den europæiske socialundersøgelse (ESS) og resultaterne fra Eurofounds netværk af europæiske korrespondenter i alle EU's medlemsstater. Rapporten analyserer også de nuværende politiske forhandlinger og undersøger, i hvilken grad den sociale mobilitet har været synlig på den politiske dagsorden i de forskellige medlemsstater, og hvordan den er blevet tacklet og diskuteret. Rapporten beskæftiger sig endvidere med hindringerne for lige muligheder og politikkerne for at fremme dem. Endelig fokuserer den på udvikling i det seneste årti, som kunne fremme den sociale mobilitet i forbindelse med børne- og førskoleundervisning, skolegang og videregående uddannelse samt på arbejdsmarkedet.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar