Working time patterns for sustainable work

Report
Udgivet
18 september 2017
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights thRead more

Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States. Through an in-depth analysis of data from the sixth European Working Conditions Survey carried out in 2015, it examines – from a gender and life course perspective – the links between working time patterns, work–life balance and working time preferences, on the one hand, and workers’ health and well-being on the other. Finally, the report explores the extent to which prevailing working conditions and working time patterns in EU Member States are sustainable in the long term. 

Working time patterns for sustainable work - Statistical annex

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  86
  Referencenr.: 
  EF1720
  ISBN: 
  978-92-897-1600-0
  Katalognr.: 
  TJ-01-17-771-EN-N
  DOI: 
  10.2806/736407
  Catalogue info

  Working time patterns for sustainable work

  Working time is a recurrent topic of study because the nature of work, its content, the conditions under which it is performed and the labour market itself keep changing. This report provides an overview of the recent evolution of working time duration and organisation in the EU and highlights the most important trends and differences between Member States.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF17201
  Catalogue info

  Arbejdstidsmønstre for bæredygtigt arbejde

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Arbejdstid er et tilbagevendende undersøgelsesemne, da arbejdets art, dets indhold, de vilkår, under hvilke det udføres, og arbejdsmarkedet selv er i stadig forandring. Denne rapport giver et overblik over den seneste udvikling inden for arbejdstidens længde og tilrettelæggelse i EU og sætter fokus på de vigtigste tendenser og forskelle mellem medlemsstaterne. Gennem en dybdegående analyse af data fra den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, der blev gennemført i 2015, undersøger den – ud fra et køns- og livsperspektiv – forbindelserne mellem arbejdstidsmønstre, balance mellem arbejdsliv og privatliv og arbejdstidspræferencer på den ene side og arbejdstagernes sundhed og trivsel på den anden side. Endelig undersøges det i rapporten, i hvilket omfang de mest udbredte arbejdsvilkår og arbejdstidsmønstre i EU-medlemsstaterne er bæredygtige på lang sigt.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar