Industrial relations

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Opdateret
01 maj 2018
Udgivet
06 marts 2018
Formater
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. An executive summary is also available - see related content.

A new version of this report was published on 1 May 2018.

 • Full report

  Number of Pages: 
  52
  Reference No: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Catalogue: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180281
  Catalogue info

  De nationale arbejdsmarkedsparters inddragelse i det europæiske semester 2017: Praksis i forbindelse med den sociale dialog

  Det seneste europæiske semester, der dækker perioden 2016-2017, har fremhævet en række spørgsmål vedrørende kvaliteten af inddragelsen af arbejdsmarkedets parter i udarbejdelsen af det nationale reformprogram for 2017 og i gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger. Rapporten ser på de forskellige praksisser i forbindelse med dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i medlemsstaterne og på de nationale myndigheders rolle i forbindelse med at give arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne mulighed for at blive inddraget i de politiske reformer. Selv om der er rapporteret forbedringer, skal der tages fat på de udfordringer og begrænsninger, man står over for — f.eks. utilstrækkelig tid til rådgivning og manglende synlighed — med henblik på at fremme arbejdsmarkedets parters effektive deltagelse i det europæiske semester.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar