Industrial relations and social dialogue

Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

Report
Opdateret
1 maj 2018
Udgivet
6 marts 2018
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendationsRead more

The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms. While some improvements have been reported, the challenges and limitations faced – such as insufficient time allocated to consultation and lack of visibility – need to be addressed in order to enhance the effective participation of social partners in the European Semester. 

A new version of this report was published on 1 May 2018.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  52
  Referencenr.: 
  EF18028
  ISBN: 
  978-92-897-1662-8
  Katalognr.: 
  TJ-04-18-340-EN-N
  DOI: 
  10.2806/17656
  Catalogue info

  Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices

  The latest European Semester cycle, covering the period 2016–2017, has highlighted a range of issues regarding the quality of involvement by the social partners in the elaboration of the 2017 National Reform Programme (NRP), as well as in the implementation of the country-specific recommendations (CSRs). This report looks at the different social dialogue practices across Member States and at the role played by the national authorities in enabling the involvement of employer organisations and trade unions in policy reforms.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF180281
  Catalogue info

  De nationale arbejdsmarkedsparters inddragelse i det europæiske semester 2017: Praksis i forbindelse med den sociale dialog

  Det seneste europæiske semester, der dækker perioden 2016-2017, har fremhævet en række spørgsmål vedrørende kvaliteten af inddragelsen af arbejdsmarkedets parter i udarbejdelsen af det nationale reformprogram for 2017 og i gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger. Rapporten ser på de forskellige praksisser i forbindelse med dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i medlemsstaterne og på de nationale myndigheders rolle i forbindelse med at give arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne mulighed for at blive inddraget i de politiske reformer. Selv om der er rapporteret forbedringer, skal der tages fat på de udfordringer og begrænsninger, man står over for — f.eks. utilstrækkelig tid til rådgivning og manglende synlighed — med henblik på at fremme arbejdsmarkedets parters effektive deltagelse i det europæiske semester.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar