Monitoring EU convergence

Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

Report
Opdateret
17 december 2018
Udgivet
17 december 2018
Formater
Executive summary in 22 languages

PDF

Resumé

In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries. This report establishes a conceptual framework to support Eurofound’s research on convergence. It develops a methodological strategy to examine convergence and applies it to investigate patterns across the EU in 37 indicators. These encompass four areas of the social domain: employment, working conditions, living conditions and socioeconomic factors. It finds that since the crisis, there has been upward convergence in 23 of the indicators.

 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef18003
  ISBN: 
  978-92-897-1798-4
  Catalogue: 
  TJ-03-18-486-EN-N
  DOI: 
  10.2806/68012
  Catalogue info

  Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators

  In the wake of an economic crisis that had a very uneven impact on social outcomes across EU Member States, EU leaders and policymakers have come to acknowledge that to make social Europe a reality, social convergence must be given an equal footing to economic convergence in policymaking. In this context, and with rising concern over disparities in the social progress of Member States, Eurofound has established a research strand to provide the evidence on whether and where socioeconomic trends are converging or diverging across countries.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef180031
  Catalogue info

  Opadgående konvergens i EU: Begreber, målinger og indikatorer

  Authors: 
  Eurofound

  I kølvandet på den økonomiske krise er EU's ledere og politikere nået til erkendelse af, at for at virkeliggøre det sociale Europa må den sociale konvergens tillægges samme vægt som den økonomiske konvergens i den politiske beslutningsproces. I denne sammenhæng har Eurofound etableret en forskningsgren til påvisning af, hvorvidt og hvor de socioøkonomiske tendenser er konvergerende eller divergerende mellem landene. Denne rapport fastlægger de begrebsmæssige rammer for Eurofounds forskning i konvergens. Den udruller en strategi for metoder til at undersøge konvergens, og anvender den til at undersøge mønstre for 37 indikatorer i hele EU. Disse omfatter fire områder af det sociale domæne: beskæftigelse, arbejdsvilkår, levevilkår og socioøkonomiske faktorer.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar