Anticipating and managing the impact of change

European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

Report
Udgivet
7 oktober 2019
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratRead more

Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions. The analysis covers 130 regions of 9 Member States, which together account for nearly 4 out of 5 EU workers. The study finds that, while Member States are becoming more similar in their employment structures, regions within the same country are becoming more disparate. It also finds that cities have a disproportionately high share of well-paid, high-skilled services employment alongside growth in low-paid employment. The findings support continued EU regional policy assistance of regions in danger of being left behind. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  100
  Referencenr.: 
  EF19036
  ISBN: 
  978-92-897-2016-8
  Katalognr.: 
  TJ-AN-19-101-EN-N
  DOI: 
  10.2806/997207
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level

  Accumulating evidence indicates that large metropolitan centres are faring much better than other regions within the Member States of the EU. Such interregional inequality contributes to disenchantment with existing political systems, which in turn can weaken the social bonds that ground democratic systems. This is the context for the 2019 edition of the European Jobs Monitor, which analyses shifts in the employment structure – meaning change in the distribution of employment across occupations and sectors – of the EU regions.

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound and European Commission Joint Research Centre (2019), European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure at regional level, European Jobs Monitor series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF190361
  Catalogue info

  European Jobs Monitor 2019: Ændringer i beskæftigelsesstrukturen på regionalt plan

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Der er stadig flere tegn på, at store storbycentre klarer sig meget bedre end andre regioner inden for EU-medlemsstaterne. En sådan interregional ulighed bidrager til utilfredshed med de eksisterende politiske systemer, hvilket igen kan svække de sociale bånd, som de demokratiske systemer er baseret på. Dette er baggrunden for 2019-udgaven af European Jobs Monitor, som analyserer ændringer i beskæftigelsesstrukturen – dvs. ændringer i fordelingen af beskæftigelse på tværs af erhverv og sektorer – i EU’s regioner. Analysen dækker 130 regioner i ni medlemsstater, som tilsammen tegner sig for næsten fire ud af fem arbejdstagere i EU. Det fremgår af undersøgelsen, at selv om medlemsstaternes beskæftigelsesstrukturer er ved at blive mere ens, er situationen i regioner inden for det samme land mere forskelligartet. Undersøgelsen viser også, at byer har en uforholdsmæssig høj andel af vellønnet, højt kvalificeret beskæftigelse inden for serviceydelser sammen med vækst i lavtlønnet beskæftigelse. Resultaterne støtter en fortsat bistand fra EU’s regionalpolitik til regioner, der er i fare for at sakke bagud.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Data

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar