Living conditions and quality of life

Life and society in the EU candidate countries

Report
Udgivet
28 juni 2019
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Resumé

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of publiRead more

This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process. They are also instructive in the broader context of the Sustainable Development Goals, which countries sometimes struggle to assess due to a lack of comprehensive monitoring measures. The EQLS results show that some aspects of quality of life are similar across the candidate countries. On a number of indicators, they score lower than the EU28 average, but the quality of certain public services is ranked relatively high in these countries.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  72
  Referencenr.: 
  EF18032
  ISBN: 
  978-92-897-1877-6
  Katalognr.: 
  TJ-02-19-310-EN-N
  DOI: 
  10.2806/663872
  Catalogue info

  Life and society in the EU candidate countries

  This report presents an overview of living conditions in the five current EU candidate countries – Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. It is based on the results of the 2016 European Quality of Life Survey (EQLS) and covers three broad areas: quality of life, quality of public services and quality of society. The report consists of an introductory overview chapter and five country profiles. The survey results are relevant both from a national perspective and in the context of the areas addressed in the EU enlargement process.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF180321
  Catalogue info

  Livet og samfundet i EU's kandidatlande

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Denne rapport giver et overblik over levevilkårene i de fem nuværende EU-kandidatlande — Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet. Den er baseret på resultaterne af den europæiske undersøgelse af livskvalitet 2016 (EQLS) og dækker tre brede områder: livskvalitet, kvaliteten af offentlige serviceydelser og samfundskvalitet. Rapporten består af et indledende oversigtskapitel og fem landeprofiler.

  Resultaterne er relevante både set fra et nationalt perspektiv og set i lyset af de områder, der er omfattet af EU's udvidelsesproces. De er også interessante set i en bredere sammenhæng, der omfatter målene for bæredygtig udvikling (SDG), som landene undertiden har svært ved at vurdere, fordi der mangler helhedsorienterede overvågningsforanstaltninger. Resultaterne af EQLS viser, at kandidatlandene ligner hinanden, når det kommer til visse aspekter af livskvalitet. For en række indikatorers vedkommende ligger de under gennemsnittet for EU28, men kvaliteten af visse offentlige serviceydelser vurderes til at være relativt højt i disse lande.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2016

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2016, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar