Industrial relations and social dialogue

Capacity building for effective social dialogue in the European Union

Report
Opdateret
8 december 2021
Udgivet
10 september 2020
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Væsentlige konklusioner

 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
Read more
 • National-level bipartite social dialogue and collective bargaining lie at the heart of national industrial relations systems and should be underpinned by an appropriately supportive legal framework while respecting the principle of subsidiarity and the autonomy of the social partners.
 • Structural gaps at national level identified in the research include lack of representativeness and mandate to negotiate, limited tripartism, sectoral collective bargaining and low collective bargaining coverage, lack of social partners’ autonomy and lack of trust between the social partners and governments.
 • Elements that would foster a more effective social dialogue at national level include legislative reforms to promote social dialogue and collective bargaining, a more supportive role by the state, increase in membership, capacity and mandate to negotiate, more human and financial resources.
 • Developing the skills and expertise of the two sides of industry in relation to specific skills (such as industrial relations, negotiation, research and analysis, policymaking, advocacy, and soft and digital skills) should be supported.
 • Social partners should be assisted in their efforts to increase their membership representativeness and capacity to negotiate and implement agreements.
Read less

Resumé

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relRead more

The aim of this report is to add to the discussion on how Eurofound can contribute to supporting capacity building of social partners for effective social dialogue. The report includes a review by Eurofound aimed at identifying the capacity-building needs and initiatives of social partners in relation to national frameworks for autonomous collective bargaining, involvement in European social dialogue and the European Semester, and the development of membership and services for members. It also includes the results from stakeholder consultations and two exchange seminars held in 2019, along with a set of policy pointers for further discussion.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  64
  Referencenr.: 
  EF20002
  ISBN: 
  978-92-897-2092-2
  Katalognr.: 
  TJ-01-20-379-EN-N
  DOI: 
  10.2806/789163
  Catalogue info

  Capacity building for effective social dialogue in the European Union

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2020), Capacity building for effective social dialogue in the European Union, Publications Office of the European Union, Luxembourg

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF20002EN1
  Catalogue info

  Kapacitetsopbygning med henblik på effektiv social dialog i Den Europæiske Union

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Hovedformålet med denne rapport er at bidrage til drøftelserne om, hvordan Eurofound kan bidrage til at støtte kapacitetsopbygningen hos arbejdsmarkedets parter med henblik på en effektiv social dialog. Rapporten indeholder en gennemgang fra Eurofound, der skal identificere arbejdsmarkedsparternes kapacitetsopbygningsbehov og -initiativer i forbindelse med nationale rammer for selvstændige kollektive forhandlinger, inddragelse i den europæiske sociale dialog og det europæiske semester samt udvikling af medlemskab og tjenester for medlemmerne. Den indeholder ligeledes resultaterne af interessenthøringer og to udvekslingsseminarer, der blev afholdt i 2019, samt et sæt politiske retningslinjer til yderligere drøftelse.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Working papers

  Related working papers

Forskning udført forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og offentliggjort efterfølgende kan omfatte data vedrørende de 28 EU-medlemsstater. Efter denne dato tager forskningen kun højde for de 27 EU-medlemsstater (EU-28 minus Det Forenede Kongerige), medmindre andet anføres.

Denne rapport præsenterer resultaterne af forskning, der er gennemført, inden covid-19 brød ud i Europa i februar 2020. Resultaterne tager derfor ikke højde for udbruddet.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar