Industrial relations and social dialogue

Involvement of national social partners in policymaking – 2019

Report
Udgivet
9 juni 2020
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Væsentlige konklusioner

 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
Read more
 • National social dialogue frameworks can be categorised into three groups in their practices involving social partners in policymaking: countries with well-established social dialogue structures working efficiently; countries where social dialogue institutions exist and work but social partners are not fully satisfied with their involvement in policymaking; and countries where social partners do not feel like they are meaningfully involved in policymaking.
 • In 2019, social partners in most countries were consulted in policymaking to some extent. Consultations included reforms and policy initiatives within both the country-specific recommendations (CSRs) and the national agenda.
 • Most social partners were also involved in the elaboration of the National Reform Programmes (NRPs) in 2019. However, social partners, notably in Greece, Italy and Hungary, stressed that they were not involved at all or were critical of the quality of involvement.
 • Social partner involvement usually comprised formal consultation on an institutional basis or via bilateral contacts.
 • Most social partners considered the setting used for their involvement appropriate; however, one of the outstanding issues for some social partners is the lack of time allowed for consultation and exchange in the elaboration of the NRP.
Read less

Resumé

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positiveRead more

This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking. A positive correlation is also visible between a well-functioning national social dialogue and the involvement of the social partners in the European Semester. In some cases, both processes are almost fully aligned as part of a continuum in social policy practice. Based on examples of reforms and policy initiatives discussed and implemented since 2018, the picture that emerges is one of stable and relatively effective performance in most countries. Nevertheless, social partners in several countries remain dissatisfied that their views are not truly influential in policymaking, although this perception – of being heard, but not listened to – varies across countries and stakeholders.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  64
  Referencenr.: 
  EF19017
  ISBN: 
  978-92-897-2067-0
  Katalognr.: 
  TJ-AY-20-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/296829
  Catalogue info

  Involvement of national social partners in policymaking – 2019

  This report investigates the quality of the national social partners’ involvement in designing and implementing reforms and policies in the context of the European Semester 2018–2019 and in the elaboration of the National Reform Programmes. As previously reported by Eurofound, there is a positive correlation between the strength of the national social dialogue and the involvement of the social partners in policymaking.

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2020), Involvement of national social partners in policymaking – 2019, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF19017EN1
  Catalogue info

  De nationale arbejdsmarkedsparters inddragelse i politisk beslutningstagning – 2019

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Denne rapport undersøger kvaliteten af arbejdsmarkedsparternes inddragelse i udformningen og gennemførelsen af reformer og politikker i forbindelse med det europæiske semester 2018-2019 og i udarbejdelsen af nationale reformprogrammer.

  Som tidligere rapporteret af Eurofound er der en positiv sammenhæng mellem styrken af den nationale sociale dialog og inddragelsen af arbejdsmarkedsparterne i den politiske beslutningstagning. Der er ligeledes en positiv sammenhæng mellem en velfungerende national social dialog og inddragelsen af arbejdsmarkedsparterne i det europæiske semester. I visse tilfælde er begge processer næsten fuldstændigt tilpasset som del af et kontinuum i socialpolitisk praksis.

  Baseret på eksempler på reformer og politiske initiativer drøftet og gennemført siden 2018, så er billedet, der tegner sig, et stabilt og relativt effektivt resultat i de fleste lande. Arbejdsmarkedsparterne i adskillige lande er dog stadig utilfredse med, at deres synspunkter ikke rigtigt har indflydelse på den politiske beslutningstagning. Denne opfattelse af at blive hørt, men ikke lyttet til, varierer dog fra land til land og fra interessent til interessent.

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Tables and graphs

  Tables

  • Table 1: Evolution of social partner involvement in social and labour policymaking, 2018–2019
  • Table 2: Reforms and policies with social partner involvement, by country, 2018 and 2019
  • Table 3: Reforms and policies with social partner involvement: Correspondence to CSRs
  • Table 4: Evolution of the quality of social partner involvement in reforms and policies adopted, 2018–2019
  • Table 5: Relevant reforms and policies related to the CSRs but not yet implemented, 2017, 2018 and 2019
  • Table 6: Overall assessment of the quality of the involvement in elaboration of the NRPs for 2019, setting and time allotted
  • Table 7: Degree of influence of the social partners’ views in the NRPs for 2019
  • Table 8: Assessment of extent to which social partners’ views are reflected in NRPs for 2019
  • Table 9: Social partners’ level of agreement with content of country reports for 2019
  • Table 10: Social partners’ level of agreement with content of CSRs for 2019

Forskning udført forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og offentliggjort efterfølgende kan omfatte data vedrørende de 28 EU-medlemsstater. Efter denne dato tager forskningen kun højde for de 27 EU-medlemsstater (EU-28 minus Det Forenede Kongerige), medmindre andet anføres.

Denne rapport præsenterer resultaterne af forskning, der er gennemført, inden covid-19 brød ud i Europa i februar 2020. Resultaterne tager derfor ikke højde for udbruddet.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar