Working conditions and sustainable work

"Business not as usual": Sådan tilpassede EU-virksomheder sig covid-19-pandemien

Report
Udgivet
9 december 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Hent
Forfatter(e): 
Eiffe, Franz Ferdinand

Væsentlige konklusioner

 • Som følge af pandemien oplevede knap hver femte virksomhed i EU tab af arbejdspladser. Næsten 40 % af virksomhederne i EU måtte sætte medarbejderne ned i tid, og i næsten en fjerdedel (23 %) af virksomhederne ramte dette de fleste arbejdstagere.
Read more
 • Som følge af pandemien oplevede knap hver femte virksomhed i EU tab af arbejdspladser. Næsten 40 % af virksomhederne i EU måtte sætte medarbejderne ned i tid, og i næsten en fjerdedel (23 %) af virksomhederne ramte dette de fleste arbejdstagere.
 • I 2020 måtte næsten halvdelen af alle EU-virksomheder i et eller andet omfang indstille deres aktiviteter på grund af covid-19. Leverandører af finansielle og andre tjenesteydelser, transportvirksomheder og hotel- og restaurationsbranchen blev hårdest ramt af følgerne af successive nedlukninger i forbindelse med folkesundhedstiltag.
 • I 2020 ændrede over en tredjedel af virksomhederne deres primære aktivitet til en vis grad som reaktion på covid-19. Mange virksomheder omlagde deres produktion til fremstilling af hårdt tiltrængte værnemidler, respiratorer, desinfektionsværktøj og andre apparater.
 • Organisationer kan drage klare konklusioner af krisen. Virksomheder, der investerede i medarbejdere og involverede dem i beslutningsprocessen, klarede sig bedre; sådanne virksomheder, der investerede og satsede stort, forekom også i større omfang at have en krisestyringsplan på plads, ændre deres kerneaktiviteter og ansætte yderligere personale i 2020. Fremadskuende ledelse var også kritisk, sammen med et godt arbejdsklima, en effektiv strategi for kommunikation med medarbejdere og kunder og levering af udstyr til personalet, der muliggør fleksible arbejdstidsordninger.
 • De fysiske og følelsesmæssige udfordringer under covid-19-krisen har været forskellige for medarbejdere, der arbejder på selve arbejdspladsen og medarbejdere, der arbejder hjemme. Selv om begge typer medarbejdere nævnte pandemitræthed og lav motivation, pegede fjernarbejdere også på ergonomisk dårligt udformede fjernarbejdspladser, vanskelighederne ved hjemmeundervisning og frustration over et monotont arbejdsklima, mens medarbejdere, der arbejdede på selve arbejdspladsen fremhævede smittefrygt og radikalt ændrede arbejdspraksisser.
Read less

Resumé

Denne rapport har til formål at støtte europæiske virksomheder i at manøvrere i relation til de udfordringer, som covid-19-pandemien stiller. Fokus er på praksis og funktioner på arbejdspladsen, der har hjulpet virksomheder i hele EU med at udvikle operationel modstandsdygtighed, samtidig med at Read more

Denne rapport har til formål at støtte europæiske virksomheder i at manøvrere i relation til de udfordringer, som covid-19-pandemien stiller. Fokus er på praksis og funktioner på arbejdspladsen, der har hjulpet virksomheder i hele EU med at udvikle operationel modstandsdygtighed, samtidig med at medarbejdernes og kundernes sikkerhed bevares.

Denne rapport undersøger, hvordan EU-virksomheder i første omgang reagerede på det eksterne chok som følge af pandemiudbruddet, og hvordan de efterfølgende har tilpasset deres arbejdspraksis. Den ser også nærmere på pandemiens indvirkning på arbejdstagernes sundhed og trivsel, og hvordan covid-19-udbruddet og de efterfølgende forstyrrelser påvirkede virksomhedernes drift og arbejdstilrettelæggelsen.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sider: 
  80
  Referencenr.: 
  EF21033
  ISBN: 
  978-92-897-2224-7
  Katalognr.: 
  TJ-05-21-333-EN-N
  DOI: 
  10.2806/98958
  Catalogue info

  "Business not as usual": Sådan tilpassede EU-virksomheder sig covid-19-pandemien

  Forfatter(e): 
  Eiffe, Franz Ferdinand

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2021), Business not as usual: How EU companies adapted to the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF21033EN1
  Catalogue info

  "Business not as usual": Sådan tilpassede EU-virksomheder sig covid-19-pandemien

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Tables and graphs

  This report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Distribution of Eurofound case studies
  Table 2: Reduction in working time due to COVID-19, by establishment characteristics
  Table 3: Average establishment performance levels by establishment characteristics, indexed mean, standard errors and % change in indexed mean
  Table 4: Findings on telework-related aspects (%)
  Table 5: Establishment performance and workplace well-being by work characteristics and management style, mean and standard errors

  List of figures

  Figure 1: Change in number of employees by sector, 2019 and 2020 (%)
  Figure 2: Change in number of employees by establishment type, 2019 and 2020 (%)
  Figure 3: Reduction in working time due to COVID-19, by sector (%)
  Figure 4: Proportion of establishments reporting profit/loss, 2019 and 2020 (%)
  Figure 5: Proportion of establishments reporting increases/decreases in production volume, 2019 and 2020 (%)
  Figure 6: Complete or partial suspension of business (%)
  Figure 7: Complete or partial suspension of business activity by sector (%)
  Figure 8: Change in employment by degree of business suspension (%)
  Figure 9: Profit outlook by business suspensions (%)
  Figure 10: Production/service volume developments by business suspensions (%)
  Figure 11: Change in business activities by sector and disruption (%)
  Figure 12: Change in knowledge and skills needs due to COVID-19, EU27 (%)
  Figure 13: Establishments with substantial or moderate change in knowledge and skills needs due to COVID-19, by establishment type, EU27 (%)
  Figure 14: Motivation by types of change in establishments (%)
  Figure 15: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 (%)
  Figure 16: Change in establishments’ physical infrastructure due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 17: Organisational changes due to COVID-19 by sector (%)
  Figure 18: Telework by proportion of employees and time, 2019 and 2020 (%)
  Figure 19: Telework by establishment size, 2019 and 2020 (%)
  Figure 20: Provisions for telework made by employer (%)
  Figure 21: Extent to which each element of the management approach has become more important because of the pandemic (%)
  Figure 22: Problem solving and work autonomy, 2019 and 2020 (%)
  Figure 23: Job complexity and work autonomy, indexed values (mean = 100), 2019 and 2020
  Figure 24: Discretionary behaviour, 2019 and 2020 (%)
  Figure 25: Use of internal communication channels, 2019 and 2020 (%)
  Figure 26: Business continuity plan or contingency plan previously in place by various variables (% and standard errors)
  Figure 27: Psychosocial risks in EU27 establishments in 2019 (% of managers reporting)
  Figure 28: Measures to record working time by employee representation (ER) (%)
  Figure 29: Employee motivation by employee representation (ER) (%)
  Figure 30: Direct employee participation (%)

Forskning udført forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og offentliggjort efterfølgende kan omfatte data vedrørende de 28 EU-medlemsstater. Efter denne dato tager forskningen kun højde for de 27 EU-medlemsstater (EU-28 minus Det Forenede Kongerige), medmindre andet anføres.

Part of the series

 • European Company Survey 2019

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2019, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar