Anticipating and managing the impact of change

Fordelingsvirkninger af klimapolitikker i Europa

Report
Udgivet
6 juli 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Hent

Væsentlige konklusioner

  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
Read more
  • Energy or fuel poverty is recognised as a severe problem in many Member States and this is mainly addressed through financial support. Alternative funding models should be explored, such as grants for housing associations and local authorities to deliver energy-efficient upgrades to buildings, community municipal bonds and green equity schemes.
  • When designing policy measures aimed at achieving the goal of climate-neutral policies, Member States must take a cross-departmental approach to account for the different socioeconomic effects, as workers, population groups, industries and regions are affected differently.
  • The management of a just transition is supported by EU and national funds, which provide opportunities for adopting a comprehensive and systemic approach rather than single-point solutions. Drawing up a plan for the future of industries and workers offers prospects to the regional and national economy.
  • The capacity of social dialogue needs to be strengthened to address distributional effects and facilitate a just transition. Evidence shows that the undesired effects of some climate policies, especially as they affect firms and workers in certain sectors and regions, can be addressed by social partners, and solutions can be achieved through social dialogue and joint initiatives.
  • The Just Transition Platform could be further developed as an EU hub for sharing national experiences on climate measures beyond the Just Transition Mechanism. While also coordinating with other EU-level initiatives with similar goals, the knowledge to be shared could include, for instance, national or regional experiences with carbon taxes, industrial standards, or public investments.
Read less

Resumé

Med den europæiske grønne pagt iværksætter EU et sæt politikker og foranstaltninger til at forebygge og afbøde virkningerne af klimaændringerne. Hovedmålsætningen er at påbegynde overgangen til en klimaneutral økonomi. Sådanne hårdt tiltrængte klimapolitikker kan dog have uønskede fordelingsvirknRead more

Med den europæiske grønne pagt iværksætter EU et sæt politikker og foranstaltninger til at forebygge og afbøde virkningerne af klimaændringerne. Hovedmålsætningen er at påbegynde overgangen til en klimaneutral økonomi. Sådanne hårdt tiltrængte klimapolitikker kan dog have uønskede fordelingsvirkninger på enkeltpersoner og virksomheder. Foruden de tilsigtede virkninger kan nogle foranstaltninger, f.eks. CO2-afgifter, have tilknyttede negative virkninger, der rammer lavindkomstgrupper, så deres accept bliver mindre. Denne rapport er baseret på de seneste nationale erfaringer. Den udpeger de klimapolitikker, der har væsentlige fordelingsvirkninger, og undersøger, hvordan disse håndteres i de forskellige medlemsstater. Derudover identificerer og beskriver den hovedemner og -aktører i den aktuelle offentlige debat om klimapolitikkernes samfundsøkonomiske virkninger. 

Read less

Formats and languages

Forskning udført forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og offentliggjort efterfølgende kan omfatte data vedrørende de 28 EU-medlemsstater. Efter denne dato tager forskningen kun højde for de 27 EU-medlemsstater (EU-28 minus Det Forenede Kongerige), medmindre andet anføres.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar