Industrial relations and social dialogue

Mindstelønninger i 2021: Årlig gennemgang

Report
Udgivet
10 juni 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Hent

Væsentlige konklusioner

 • Mindstelønningerne blev forhøjet en smule i de fleste medlemsstater fra 2020 til 2021, med en forhøjelse på 3 % (målt i nationale valutaer) i medianlandet. Kun få medlemsstater besluttede at fastfryse niveauet for deres mindstelønninger i 2021. Dette er helt forskelligt fra medlemsstaternes reaktion under finanskrisen.
Read more
 • Mindstelønningerne blev forhøjet en smule i de fleste medlemsstater fra 2020 til 2021, med en forhøjelse på 3 % (målt i nationale valutaer) i medianlandet. Kun få medlemsstater besluttede at fastfryse niveauet for deres mindstelønninger i 2021. Dette er helt forskelligt fra medlemsstaternes reaktion under finanskrisen.
 • I lande uden lovbestemte mindstelønninger (Østrig, Danmark, Finland, Italien, Sverige og Norge) var lønstigningerne moderate, men generelt lå overenskomsterne nogenlunde stabilt. Fordi overenskomstforhandlingerne i nogle tilfælde blev påvirket af pandemien, blev en række forlængelser og lønforhøjelser udskudt.
 • Den største udfordring, beslutningstagerne stod over for ved fastsættelsen af mindstelønninger i 2020, var den generelle økonomiske usikkerhed som følge af pandemien. I det omfang det var muligt at udarbejde prognoser, var disse mere usikre eller ustabile end normalt.
 • Arbejdsmarkedets parters holdning til forslaget om et EU-direktiv om mindstelønninger er uændret. Generelt er arbejdsgiverorganisationer de mest kritiske og foretrækker en uforpligtende henstilling. Hovedparten af fagforeningerne støtter initiativet, men ser gerne, at det bliver mere vidtgående. Der hersker delte meninger blandt regeringerne.
Read less

Resumé

Denne rapport sammenfatter, hvordan mindstelønninger for 2021 blev fastsat i 2020 – året, der var præget af covid-19-pandemien. I rapporten gennemgås de vanskeligheder, nationale beslutningstagere stod over for, og hvordan de reagerede på de udfordringer, der opstod som følge af pandemiens økonomRead more

Denne rapport sammenfatter, hvordan mindstelønninger for 2021 blev fastsat i 2020 – året, der var præget af covid-19-pandemien. I rapporten gennemgås de vanskeligheder, nationale beslutningstagere stod over for, og hvordan de reagerede på de udfordringer, der opstod som følge af pandemiens økonomiske og sociale konsekvenser, da de skulle træffe beslutning om mindstelønninger. Rapporten kortlægger, i hvilket omfang mindstelønninger blev nævnt i covid-19-relaterede støtteforanstaltninger. I rapporten drøftes de fremskridt, der er gjort med hensyn til EU-initiativet om passende mindstelønninger, og reaktionerne fra arbejdsmarkedets sociale partnere på EU-plan og fra nationale beslutningstagere kortlægges. Rapporten ledsages af to supplerende arbejdspapirer: Det ene giver en analyse af udviklingen for lavtlønnede arbejdstagere og mindstelønsmodtagere i de seneste 10 år. Det andet sammenfatter den nyeste forskning i mindstelønninger i EU-landene, Norge og Storbritannien.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sider: 
  74
  Referencenr.: 
  EF21015
  ISBN: 
  978-92-897-2172-1
  Katalognr.: 
  TJ-AS-21-001-EN-N
  DOI: 
  10.2806/47491
  Catalogue info

  Mindstelønninger i 2021: Årlig gennemgang

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2021), Minimum wages in 2021: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF21015EN1
  Catalogue info

  Mindstelønninger i 2021: Årlig gennemgang

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Working papers

  Related working papers

 • Tables and graphs

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Gross minimum wages, selected EU Member States and the UK, in € and national currencies, 2020 and 2021 compared
  Table 2: Sub-minimum rates for selected EU Member States and the UK as of January 2021
  Table 3: Occupational or sector-related statutory minimum wage rates in Cyprus, Malta and Romania, January 2021
  Table 4: Seniority- or qualification-related top-ups of statutory minimum wage rates for private sector workers, January 2021
  Table 5: Minimum wage rates related to level of hardship or job demands for private sector workers, January 2021
  Table 6: Change in monthly minimum wages in collective agreements (%), between 1 January 2020 and 1 January 2021, for selected low-paid jobs (national currencies)
  Table 7: Minimum wage setting for 2021 – Countries that followed previous commitments
  Table 8: Minimum wage setting for 2021 – Countries that adhered to formulas
  Table 9: Minimum wage setting for 2021 – Countries that fell short of previous targets
  Table 10: Minimum wage setting for 2021 – Countries that opted for cautious increases
  Table 11: Minimum wage setting for 2021 – Countries that froze the level or deferred decisions
  Table 12: Change in the number of employees 2019 to 2020 and proportion of minimum wage workers, by sector


  Table A1: Legal basis for statutory minimum wages
  Table A2: Overview of changes to minimum wage regulations in 2020
  Table A3: Wage rates in collective agreements related to 10 selected low-paid jobs, 2020 to 2021, in national currency
  Table A4: Minimum wage references used in short-time working schemes or for subsidised employment
  Table A5: References to the minimum wage determining the eligibility for income support when employed
  Table A6: Minimum wage references used to determine the level of COVID-19-related benefits for self-employed people, working parents and others
  Table A7: References to the minimum wage determining the eligibility to obtain certain benefits
  Table A8: List of other COVID-19 EU PolicyWatch database cases referred to in this report by country
  Table A9: Network of Eurofound Correspondents

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: Breakdown of national decision-makers interviewed, based on organisation type and system type (%)
  Figure 2: Hourly minimum wages (€), selected Member States, 2021  
  Figure 3: Collectively agreed average or median monthly pay in 10 low-paid jobs, January 2021 (€)
  Figure 4: Minimum wage setting for 2021 and the role of the social partners
  Figure 5: Change in number of employees between 2019 and 2020 and proportion of minimum wage workers by occupation, men and women
  Figure 6: Stances towards the proposed directive by respondent type (%)
  Figure 7: Stances towards the proposed directive by type of wage setting (%)

Part of the series

 • Minimum wages in the EU

  This series reports on developments in minimum wage rates across the EU, including how they are set and how they have developed over time in nominal and real terms. The series explores where there are statutory minimum wages or collectively agreed minimum wages in the Member States, as well as minimum wage coverage rates by gender.  

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar