COVID-19

Femte runde af e-undersøgelsen "Liv, arbejde og covid-19": En ny æra præget af usikkerhed

Report
Udgivet
7 juli 2022
pdf
Formats and languages

Væsentlige konklusioner

 • Tilliden til alle institutioner og på tværs af alle medlemsstater fortsatte med at falde under pandemien, hvor selv de adspurgte, der tidligere gav udtryk for større tillid, f.eks. personer i økonomisk sikre stillinger, blev mindre tillidsfulde. Ikkevaccinerede adspurgte melder også om langt mindre tillid til institutioner end adspurgte, der er vaccineret, og kløften er blevet større siden 2021 med en tillidsscore på 2,3 ud af 10 for de ikkevaccinerede adspurgte sammenlignet med 5 for de vaccinerede.
Read more
 • Tilliden til alle institutioner og på tværs af alle medlemsstater fortsatte med at falde under pandemien, hvor selv de adspurgte, der tidligere gav udtryk for større tillid, f.eks. personer i økonomisk sikre stillinger, blev mindre tillidsfulde. Ikkevaccinerede adspurgte melder også om langt mindre tillid til institutioner end adspurgte, der er vaccineret, og kløften er blevet større siden 2021 med en tillidsscore på 2,3 ud af 10 for de ikkevaccinerede adspurgte sammenlignet med 5 for de vaccinerede.
 • De sociale medier fremstår som en vigtig drivkraft for faldende tillid med en gennemsnitlig tillidsscore på 3 ud af 10 for adspurgte, der bruger sociale medier som deres foretrukne nyhedskilde, hvilket er meget lavere end de 4,2 for dem, der foretrækker traditionelle medier. Det vil være afgørende for de politiske beslutningstagere at bekæmpe udbredelsen af misinformation for at undgå at underminere Unionens stabilitet i den kommende periode.
 • Udækkede sundhedsbehov er steget i hele EU og berører næsten én ud af fem adspurgte (18 %). Efterslæbet inden for pleje er størst inden for hospitals- og specialistbehandling, hvor de udækkede psykiske sundhedsbehov, navnlig blandt kvinder (24 %), er steget siden foråret 2021, hvilket giver anledning til særlig bekymring.
 • Den psykiske trivsel i EU ligger fortsat under niveauet ved pandemiens start, selv om restriktionerne er blevet faset ud. De 18-29-årige melder stadig om de laveste niveauer af psykisk trivsel, og selv om ældre aldersgrupper har oplevet forbedring, beretter de over 60-årige om en markant forværring af den psykiske sundhed. Dette kan sandsynligvis tilskrives krigen i Ukraine, hvor 76 % af de adspurgte gav udtryk for stor eller meget stor bekymring.
 • Et stort antal økonomisk sårbare husstande var i alvorlig risiko for energifattigdom i foråret 2022. 28 % af de adspurgte angav, at de boede i en husstand, der var bagud med betalingen af forsyningsregningerne, og som havde svært ved at få det til at løbe rundt, mens 45 % af denne gruppe er bekymret for, at de ikke vil være i stand til at betale deres forsyningsregninger i løbet af de næste tre måneder.
Read less

Resumé

Den femte runde af Eurofounds e-undersøgelse, der fandt sted fra den 25. marts til den 2. maj 2022, kaster lys over den sociale og økonomiske situation for mennesker i hele Europa to år efter, at covid-19 først blev opdaget på det europæiske kontinent. Den undersøger også, hvordan det er at leve Read more

Den femte runde af Eurofounds e-undersøgelse, der fandt sted fra den 25. marts til den 2. maj 2022, kaster lys over den sociale og økonomiske situation for mennesker i hele Europa to år efter, at covid-19 først blev opdaget på det europæiske kontinent. Den undersøger også, hvordan det er at leve i en ny æra med usikkerhed som følge af krigen i Ukraine, inflation og stigende energipriser.

Resultaterne af e-undersøgelsen afslører, at pandemien har haft store konsekvenser, og de adspurgte angiver lavere tillid til institutioner end i begyndelsen af pandemien, dårligere psykisk trivsel, et større udækket sundhedsbehov og flere husstande, der oplever energifattigdom.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sider: 
  17
  Referencenr.: 
  EF22042EN
  ISBN: 
  978-92-897-2268-1
  Katalognr.: 
  TJ-08-22-185-EN-N
  DOI: 
  10.2806/190361
  Catalogue info

  Femte runde af e-undersøgelsen "Liv, arbejde og covid-19": En ny æra præget af usikkerhed

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2022), Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The factsheet contains the following list of tables and figures.

  • Table 1: Proportion of respondents reporting arrears, EU27 (%)
  • Figure 1: Proportion of people who became unemployed during the pandemic by country, EU27 (%)
  • Figure 2: Location of work across three e-survey rounds (%)
  • Figure 3: Preference to work from home by sex and age (%)
  • Figure 4: Proportion of people in teleworkable jobs who never telework (%)
  • Figure 5: Work–life balance mismatches by sex (% ‘all’ or ‘most of the time’)
  • Figure 6: Mental well-being by age category (scale 1–100)
  • Figure 7: Negative feelings and risk of depression by age category (%)
  • Figure 8: Proportion of people at risk of depression among selected groups (%)
  • Figure 9: Unmet healthcare needs by country, EU27 (%)
  • Figure 10: Unmet needs for healthcare by type of healthcare, EU27 (%)
  • Figure 11: Unmet needs for mental healthcare by age category, EU27 (%)
  • Figure 12: Ability to make ends meet by level of difficulty, EU27 (%)
  • Figure 13: Proportion of respondents with utility bill arrears by housing status, EU27 (%)
  • Figure 14: Correlation between current utility bill arrears and expected payment problems by country (%)
  • Figure 15a: Trust in institutions – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 15b: Trust in institutions – spring 2021 questions – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 16: Trust in the EU by country and e-survey round – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 17: Trust in national government by ability to make ends meet (scale 1–10)
  • Figure 18: Trust in the EU by ability to make ends meet and e-survey round (scale 1–10)
  • Figure 19: Trust in national government by employment status (scale 1–10)
  • Figure 20: Trust in the EU by employment status (scale 1–10)
  • Figure 21: Trust in institutions by preferred news source – mean scores (scale 1–10), EU27
  • Figure 22: Political participation by vaccination status – mean scores, EU27 (%)
 • Podcast

  Listen to our Eurofound Talks podcast on 'Living in a new era of uncertainty'

  The worst of the Covid pandemic may have passed, but in households across Europe its effects linger longer. Add today’s cost of living crisis, rising inflation and the war in Ukraine to the detrimental impacts of Covid and a distressing picture emerges: of mental health issues - especially among young people - of job loss and job insecurity, and of persistent uncertainty about the future. In this episode of #EurofoundTalks, we speak with Daphne Ahrendt, expert on Eurofound’s unique Living, Working and COVID-19 e-survey, on these very issues. As Daphne explains, the latest phase of the survey reveals many insights that could help policy-makers respond to the extraordinary circumstances of day-to-day living and working in Europe.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar