Industrial relations and social dialogue

Inddragelse af arbejdsmarkedets parter i de nationale genopretnings- og resiliensplaner

Report
Udgivet
30 marts 2022
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Væsentlige konklusioner

 • Arbejdsmarkedets parter blev inddraget i udarbejdelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner fra 2021 gennem flere forskellige sammenhænge og procedurer end i tidligere cyklusser i det europæiske semester. Kvaliteten og intensiteten af inddragelsen blev imidlertid rapporteret som ulige og temmelig svag i et relativt stort antal lande.
Read more
 • Arbejdsmarkedets parter blev inddraget i udarbejdelsen af de nationale genopretnings- og resiliensplaner fra 2021 gennem flere forskellige sammenhænge og procedurer end i tidligere cyklusser i det europæiske semester. Kvaliteten og intensiteten af inddragelsen blev imidlertid rapporteret som ulige og temmelig svag i et relativt stort antal lande.
 • Det mest almindelige problem, som arbejdsmarkedets parter rapporterede om i forbindelse med udarbejdelsen af genopretnings- og resiliensplanerne, var utilstrækkelig tid til høring samt manglen på tilstrækkelig feedback vedrørende deres bidrag til planerne. Selv om forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten kræver, at medlemsstaterne i planerne medtager et resumé af høringsprocessen med arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter, beskriver de fleste genopretnings- og resiliensplaner kun denne proces kort og rapporterer ikke udtrykkeligt om arbejdsmarkedsparternes synspunkter, og de nævner heller ikke, hvilke synspunkter der er taget i betragtning.
 • Det europæiske semester 2022 er en vigtig lejlighed til at gennemføre de politiske reformer og investeringer, som medlemsstaterne har forpligtet sig til i deres nationale genopretnings- og resiliensplaner. Både arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger er villige til at deltage i høringsprocesser, der vil bidrage til at gennemføre de politiske foranstaltninger og reformer, der er fastsat i planerne.
 • Dette engagement er endnu mere afgørende i forbindelse med krigen i Ukraine og det forventede fald i væksten og den stigende inflation, som forventes at komplicere EU's genopretning efter pandemien yderligere.
 • Inddragelsen af EU's arbejdsmarkedsparter i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne øger effektiviteten af de strukturreformer, der er nødvendige for at opnå retfærdig og inklusiv bæredygtig økonomisk vækst og sikre social modstandsdygtighed i håndteringen af den største flygtningekrise i Europa siden Anden Verdenskrig. Deres engagement er også afgørende for at gennemføre EU's dobbelte omstillingsmål og samtidig støtte gennemførelsen af handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder.
Read less

Resumé

I denne rapport undersøges kvaliteten af de nationale arbejdsmarkedsparters inddragelse i udformningen og gennemførelsen af reformer og politikker i forbindelse med det europæiske semester og i udarbejdelsen af de nationale reformprogrammer. Inden for rammerne af NextGenerationEU udarbejdede og iRead more

I denne rapport undersøges kvaliteten af de nationale arbejdsmarkedsparters inddragelse i udformningen og gennemførelsen af reformer og politikker i forbindelse med det europæiske semester og i udarbejdelsen af de nationale reformprogrammer. Inden for rammerne af NextGenerationEU udarbejdede og indsendte medlemsstaterne i 2021 genopretnings- og resiliensplaner, der har til formål at gøre de europæiske økonomier og samfund mere bæredygtige og modstandsdygtige samt bedre forberedt på udfordringerne og mulighederne under den grønne og den digitale omstilling. Arbejdsmarkedets parter rapporterede, at høringsprocessen på trods af deres obligatoriske deltagelse i udarbejdelsen og gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne kunne have været bedre planlagt og tilrettelagt, da kvaliteten og intensiteten af inddragelsen i en række lande var temmelig lav. Denne situation kan forbedres ved at sikre en mere rettidig og meningsfuld inddragelse af arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanerne. Dette vil ikke blot styrke ejerskabet i processen, men også øge effektiviteten af de planlagte politiske tiltag og reformer.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  48
  Referencenr.: 
  EF21002
  ISBN: 
  978-92-897-2253-7
  Katalognr.: 
  TJ-08-22-075-EN-N
  DOI: 
  10.2806/25099
  Catalogue info

  Inddragelse af arbejdsmarkedets parter i de nationale genopretnings- og resiliensplaner

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2022), Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF21002EN1
  Catalogue info

  Inddragelse af arbejdsmarkedets parter i de nationale genopretnings- og resiliensplaner

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Institutional settings for involving social partners in the creation of RRPs and NRPs
  • Table 2: Procedures for developing RRPs and NRPs in 2021
  • Table 3: Time frame for involvement in the RRP
  • Table 4: Number of meetings reported to be held during the process of involvement
  • Table 5: Time allotted for consultation
  • Table 6: Table 6: Opportunity to contribute to the RRP and NRP and receive feedback
  • Table 7: Social partners’ views explicitly summarised in the RRPs
  • Table 8: Social partners’ influence on the development of the RRP

  List of figures

  • Figure 1: Proportion of total measures addressed by each policy dimension, %
  • Figure 2: Methods of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 3: Satisfaction with the outcomes of involvement in digital transition and productivity policy measures, %
  • Figure 4: Methods of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 5: Satisfaction with the outcomes of involvement in fairness policy measures, %
  • Figure 6: Methods of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 7: Satisfaction with the outcomes of involvement in sustainability policy measures, %
  • Figure 8: Forms of involvement of social partners in the design of policy measures to cushion the socioeconomic impacts of the COVID-19 crisis, %

Forskning udført forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og offentliggjort efterfølgende kan omfatte data vedrørende de 28 EU-medlemsstater. Efter denne dato tager forskningen kun højde for de 27 EU-medlemsstater (EU-28 minus Det Forenede Kongerige), medmindre andet anføres.

Part of the series

 • National social partners and policymaking

  This series reports on and updates latest information on the involvement of national social partners in policymaking. The series analyses the involvement of national social partners in the implementation of policy reforms within the framework of social dialogue practices, including their involvement in elaborating the National Reform Programmes (NRPs).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar