Promoting social cohesion and convergence

Opretholdelsen af tillid under covid-19-pandemien

Report
Udgivet
16 november 2022
Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
pdf
Formats and languages
Executive summary
Hent

Væsentlige konklusioner

 • Under pandemien har øget tillid til navnlig de nationale institutioner ført til større tilfredshed med myndighedernes politiske covid-19-tiltag. Dette viser, hvor kritisk vigtigt tillid er for, at krisehåndteringen er effektiv. For at kunne håndtere fremtidige kriser er det vigtigt at forstå, hvor afgørende stor tillid i samfundet er, og virkningerne heraf.
Read more
 • Under pandemien har øget tillid til navnlig de nationale institutioner ført til større tilfredshed med myndighedernes politiske covid-19-tiltag. Dette viser, hvor kritisk vigtigt tillid er for, at krisehåndteringen er effektiv. For at kunne håndtere fremtidige kriser er det vigtigt at forstå, hvor afgørende stor tillid i samfundet er, og virkningerne heraf.
 • Varetagelsen af borgernes økonomiske interesser er altafgørende for at skabe tillid i samfundet. Ved denne indsats er det grundlæggende, at genopretningen efter pandemien er retfærdig og inkluderende, med lige adgang til uddannelse, oplæring og beskæftigelse, økonomisk overkommelige boliger og social sikring, og navnligt, at rammerne for overgangen er retfærdige og ingen efterlader i stikken — hverken personer eller regioner.
 • Resultaterne slår fast, at personer med høj tillid generelt har større tendens til at deltage i vaccinationskampagner, hvilket understreger, at samfundene har brug for et højt niveau af tillid i befolkningen for at kunne reagere effektivt på en sundhedskrise. Tillid til institutionerne spiller en stor rolle i denne forbindelse.
 • Under covid-19-pandemien var der sammenhæng mellem lav vaccinationsrate og ringe tillid til institutioner som bl.a. myndigheder og videnskabelige og medicinske institutioner. Da tilliden til sundhedssystemet og til lægemiddelindustrien er særlig relevant i denne sammenhæng, er det kritisk afgørende, at de politiske beslutningstagere går ind i en klar, løbende kommunikation om vaccinerne og deres bivirkninger.
 • Resultaterne viser, at respondenter, der foretrak sociale medier som vigtigste nyhedskilde, generelt havde ringere tillid til institutioner og var mindre tilfredse med myndighedernes foranstaltninger til at inddæmme covid-19 end de, der foretrak traditionelle medier. Derfor må det nødvendigvis være en prioritet for både EU og medlemsstaterne at tackle ukorrekte eller vildledende oplysninger og afkræfte bevidst vildledende oplysninger på sociale medieplatforme.
Read less

Resumé

Rapporten undersøger, hvordan borgernes tillid til institutioner — herunder de nationale myndigheder i EU, videnskaben og medierne — udviklede sig under covid-19-pandemien i 2020 og 2021. Mediernes rolle analyseres, navnlig sammenhængen mellem brugen af sociale medier og tillid, og konsekvenserneRead more

Rapporten undersøger, hvordan borgernes tillid til institutioner — herunder de nationale myndigheder i EU, videnskaben og medierne — udviklede sig under covid-19-pandemien i 2020 og 2021. Mediernes rolle analyseres, navnlig sammenhængen mellem brugen af sociale medier og tillid, og konsekvenserne af misinformation (ukorrekt eller vildledende information) og desinformation (bevidst vildledende oplysninger), i kriseperioden. På grundlag af en omfattende litteraturgennemgang beskriver rapporten konsekvenserne af de politiske covid-19-foranstaltninger og fokuserer på borgernes tillid til deres nationale institutioner og EU. Rapporten skitserer dynamikken i tillid og utilfredshed i forbindelse med pandemien, herunder påvirkningen fra vaccinationsudrulningen.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Front cover for Eurofound's publication entitled 'Maintaining trust during the COVID-19 pandemic'
  Antal sider: 
  74
  Referencenr.: 
  EF22001
  ISBN: 
  978-92-897-2291-9
  Katalognr.: 
  TJ-03-22-045-EN-N
  DOI: 
  10.2806/707872
  Catalogue info

  Opretholdelsen af tillid under covid-19-pandemien

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2022), Maintaining trust during the COVID-19 pandemic, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF22001EN1
  Catalogue info

  Maintaining trust during the COVID-19 pandemic

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Kan downloades på 1 sprog

  Hent
 • Tables and graphs

  The report contains the following lists of tables and figures

  List of tables

  • Table 1: Definitions of digitisation technologies
  • Table 2: Overview of the digitisation case studies
  • Table 3: Most relevant sectors for technology uptake and use cases
  • Table 4: Drivers of and barriers to the adoption of digitisation technologies
  • Table 5: Overview of approaches to digitisation across the establishments investigated
  • Table 6: Areas of work organisation most impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 7: Elements of job quality impacted by the use of digitisation technologies
  • Table 8: Specific impacts of digitisation technologies on skills and discretion

  List of figures

  • Figure 1: Analytical model for digital technologies
  • Figure 2: Adoption by enterprises of IoT and 3D printing by size and sector, EU27, 2020 (%)
  • Figure 3: Advanced technology use by enterprises (with at least 10 employees) by country, EU27, 2020 (%)
  • Figure 4: Distribution of IoT clusters in Europe, 2019
  • Figure 5: Key elements for successful technology implementation
 • Subscribe to updates

  To be notified of this publication and other publications in this area please visit the subscription management centre to update your contact details and subscription preferences.

Part of the series

 • COVID-19

  Eurofound’s work on COVID-19 examines the far-reaching socioeconomic implications of the pandemic across Europe as they continue to impact living and working conditions. A key element of the research is the e-survey, launched in April 2020, with five rounds completed at different stages during 2020, 2021 and 2022. This is complemented by the inclusion of research into the ongoing effects of the pandemic in much of Eurofound’s other areas of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar