Industrial relations and social dialogue

I trit med tiden: Nye regler og ny praksis gennem overenskomstforhandlinger

Report
Udgivet
31 august 2022
pdf
Formats and languages
Executive summary
Hent

Væsentlige konklusioner

 • Kollektive overenskomstforhandlinger er vigtige for EU's sociale markedsøkonomi og kan spille en vigtig rolle med hensyn til at tilpasse økonomien til ændringer. Dette gælder især ved langsigtede udfordringer, som f.eks. den digitale omstilling, den aldrende arbejdsstyrke og klimaændringer. Her er der nemlig et stort potentiale for at skabe banebrydende praksis og regler gennem forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagerrepræsentanter.
Read more
 • Kollektive overenskomstforhandlinger er vigtige for EU's sociale markedsøkonomi og kan spille en vigtig rolle med hensyn til at tilpasse økonomien til ændringer. Dette gælder især ved langsigtede udfordringer, som f.eks. den digitale omstilling, den aldrende arbejdsstyrke og klimaændringer. Her er der nemlig et stort potentiale for at skabe banebrydende praksis og regler gennem forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagerrepræsentanter.
 • Resultater viser, at innovation i forbindelse med overenskomstforhandlinger som regel sker gradvist og i begrænset omfang og som oftest indebærer, at processer og emner ajourføres som svar på ændringer. Der er derfor mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan anvende overenskomstforhandlinger til at udvikle ny praksis.
 • Den digitale omstilling er en af de vigtigste drivkræfter bag ændringer, når det gælder overenskomstforhandlinger. Der er indgået talrige aftaler, der regulerer telearbejde, og regler, der vedrører indførelsen af teknologi på arbejdspladsen, er også blevet mere almindelige.
 • Ny teknologi påvirker direkte kravene til vores færdigheder og jobprofil, og derfor fokuserer overenskomstforhandlinger i stigende grad på omskoling gennem uddannelsespolitik. Nogle gange foregriber overenskomstforhandlinger en fremtidig omstrukturering og mindsker konsekvenserne af tabet af arbejdspladser. Det omfatter også regler for at afhjælpe manglen på arbejdskraft, som bliver stadig mere udbredt.
 • Stærke institutioner, kvalificerede aktører og fælles opfattelser af udfordringerne i en sektor eller en virksomhed er vigtige for at fremme banebrydende praksis og regler inden for rammerne af kollektive overenskomstforhandlinger. Tidligere resultater af samarbejde, der afspejles i evnen til at indgå kollektive overenskomster, er særlig relevante.
Read less

Resumé

I denne rapport analyseres den seneste udvikling og ny praksis, når det gælder procedurer og resultater inden for kollektive overenskomstforhandlinger, hovedsagelig inden for den private sektor. Rapporten omfatter overenskomstforhandlingssystemer i 10 EU-medlemsstater og er baseret på sager, der Read more

I denne rapport analyseres den seneste udvikling og ny praksis, når det gælder procedurer og resultater inden for kollektive overenskomstforhandlinger, hovedsagelig inden for den private sektor. Rapporten omfatter overenskomstforhandlingssystemer i 10 EU-medlemsstater og er baseret på sager, der er belyst gennem samtaler med centrale interessenter og forhandlingspartnere på nationalt plan. Den indeholder en analyse af, hvordan covid-19-pandemien og den efterfølgende økonomiske og sociale krise har påvirket overenskomstforhandlingernes dynamik og de kollektive overenskomster. Rapporten undersøger også praksis og innovationer, der er opstået som reaktion på strukturelle drivkræfter, f.eks. teknologiske ændringer og dekarboniserings- og klimaneutralitetspolitik, samt arbejdsstyrkens aldring. Den vurderer, i hvilken grad overenskomstforhandlingssystemerne er i stand til at tilpasse sig strukturelle ændringer i arbejdslivet, i produktionen og på arbejdsmarkedet såvel som tendenser på mellemlang sigt.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sider: 
  44
  Referencenr.: 
  EF21046
  ISBN: 
  978-92-897-2270-4
  Katalognr.: 
  TJ-03-22-015-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279880
  Catalogue info

  I trit med tiden: Nye regler og ny praksis gennem overenskomstforhandlinger

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2022), Moving with the times: Emerging practices and provisions in collective bargaining, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  EF21046EN1
  Catalogue info

  Moving with the times: Emerging practices and provisions in collective bargaining

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Kan downloades på 1 sprog

  Hent
 • Tables and graphs

  The report contains the following tables and graph.

  • Table 1: Collective bargaining systems included in the study, grouped by predominant level
  • Table 2: A typology of emerging practices and provisions linked to drivers of change in collective agreements
  • Figure 1: Estimated collective bargaining coverage (%) and predominant level of agreements, EU27, 2019

Forskning udført forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og offentliggjort efterfølgende kan omfatte data vedrørende de 28 EU-medlemsstater. Efter denne dato tager forskningen kun højde for de 27 EU-medlemsstater (EU-28 minus Det Forenede Kongerige), medmindre andet anføres.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar