Den fjerde europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene: Resumé

Résumé
Udgivet
19 marts 2008
Authors: 
Eurofound

Resumé

Arbejdet spiller en væsentlig rolle i de fleste europæeres liv. Der er en erkendelse i politiske kredse i EU af, at en forståelse for de vilkår, som mennesker arbejder under i de forskellige EU-medlemsstater, er afgørende for at opnå bedre arbejdskvalitet, større produktivitet og i sidste ende øget beskæftigelse – målene i den såkaldte Lissabon-strategi. Instituttets Europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, som gennemføres hvert femte år, har givet et værdifuldt indblik i arbejdskvalitetsspørgsmål siden 1990. Denne fjerde undersøgelse præsenterer arbejdstagernes synspunkter om en bred vifte af spørgsmål, herunder arbejdstilrettelæggelse, arbejdstid, lige muligheder, uddannelse, sundhed og trivsel samt jobtilfredshed.Offentliggjort: 12 April, 2007
 • Full report

  Reference No: 
  ef0678
  Catalogue info

  Den fjerde europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene: Resumé

  Authors: 
  Eurofound

  Arbejdet spiller en væsentlig rolle i de fleste europæeres liv. Der er en erkendelse i politiske kredse i EU af, at en forståelse for de vilkår, som mennesker arbejder under i de forskellige EU-medlemsstater, er afgørende for at opnå bedre arbejdskvalitet, større produktivitet og i sidste ende øget beskæftigelse – målene i den såkaldte Lissabon-strategi. Instituttets Europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, som gennemføres hvert femte år, har givet et værdifuldt indblik i arbejdskvalitetsspørgsmål siden 1990. Denne fjerde undersøgelse præsenterer arbejdstagernes synspunkter om en bred vifte af spørgsmål, herunder arbejdstilrettelæggelse, arbejdstid, lige muligheder, uddannelse, sundhed og trivsel samt jobtilfredshed.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar