Den fjerde europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene: Resumé

Arbejdet spiller en væsentlig rolle i de fleste europæeres liv. Der er en erkendelse i politiske kredse i EU af, at en forståelse for de vilkår, som mennesker arbejder under i de forskellige EU-medlemsstater, er afgørende for at opnå bedre arbejdskvalitet, større produktivitet og i sidste ende øget beskæftigelse – målene i den såkaldte Lissabon-strategi. Instituttets Europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, som gennemføres hvert femte år, har givet et værdifuldt indblik i arbejdskvalitetsspørgsmål siden 1990. Denne fjerde undersøgelse præsenterer arbejdstagernes synspunkter om en bred vifte af spørgsmål, herunder arbejdstilrettelæggelse, arbejdstid, lige muligheder, uddannelse, sundhed og trivsel samt jobtilfredshed.Offentliggjort: 12 April, 2007
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar