Tredje europæiske virksomhedsundersøgelse: Foreløbige resultater

Den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) kortlægger praksis i virksomheder med over ti ansatte i EU28 samt i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Montenegro og Tyrkiet. I alt blev over 30 000 virksomheder undersøgt af Gallup Europe med et tilstræbt undersøgelsesgrundlag på mellem 300 og 1 650 virksomheder pr. land. Emnerne omfatter arbejdstilrettelæggelse, praksis med hensyn til menneskelige ressourcer (HR), medarbejderindflydelse og social dialog samt spørgsmålet om, hvordan denne praksis understøtter 'intelligent vækst'.Download PDF: DA (pdf 1432.27 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar